דיקטטורות במאה ה-20 גרמניה הנאצית עם אחד, רייך אחד, מנהיג אחד, יח' 4-3, אמירה גלבלום

דיקטטורות במאה ה-20  גרמניה הנאצית עם אחד, רייך אחד, מנהיג אחד, יח' 4-3

דיקטטורות במאה ה-20 גרמניה הנאצית עם אחד, רייך אחד, מנהיג אחד, יח' 4-3

אמירה גלבלום

מחיר: 50 ₪
הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה
שנה:
2005
אורך:
10:29:24
קריינים: איילת טריאסט
קטגוריות: האוניברסיטה הפתוחה

ספרים חדשים

ספר מוקלט - ספר מתוך הקורס דיקטטורות במאה ה-20 הפורס את סיפור קריסת הדמוקרטיה, כמו גם את סיפור הדיקטטורה. שלושת פרקיו הראשונים עוסקים בעליית המפלגה הנציונל-סוציאליסטית על רקע משבר המשטר הליברלי הפרלמנטרי של רפובליקת ויימר ולבחינת הנסיבות ההיסטוריות, הפוליטיות והתרבותיות שאפשרו את כינון הדיקטטורה הנאצית. החלק הארי של הספר מתמקד בהתרחשויות בגרמניה בשנים 1933-1939, עד פרוץ המלחמה, ובשרטוט מאפייניו המרכזיים של המשטר, מקור הסמכות בו, חלוקת הכוח השלטוני והדרך שבה נבנתה חברה טוטליטרית. הפרק האחרון סוקר בקצרה את השינויים שפקדו את גרמניה בשנות המלחמה.
לאתר הקורס:
http://telem.openu.ac.il/course הצג יותר s/latest_semester/c10662/ הצג פחות
הוספה למשאלות