מקהלה אחרת, פרופ' נורית גרץ

מקהלה אחרת

מקהלה אחרת

פרופ' נורית גרץ

מחיר: 50 ₪
הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה
שנה:
2004
אורך:
04:48:08
קריינים: יגאל זקס
קטגוריות: האוניברסיטה הפתוחה

ספרים חדשים

ספר מוקלט - ספר מתוך הקורס ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות. בעזרת מקורות היסטוריים, קולנועיים, וספרותיים, בוחן הספר
כיצד עיצבה החברה הישראלית את זהותה באמצעות ה"אחרים", הזרים, אלה שהוצאו והורחקו מתוכה ואלה שבתהליך איטי, כואב וקשה התקבלו אליה.
המחברת מתמקדת במפגש המורכב בין ניצולי השואה לבין אנשי הארץ, ובשינוי ההדרגתי שהסתמן ביחסם של הוותיקים,
המאמצים, אל אלה שמקרוב באו. הספר מתאר את המפגש הטעון הזה כמקרה בוחן אחד המעיד על תהליכים רבים ומגוונים, שבמהלכם ובעקבותיהם למדה החברה בישראל להכיר בזכויות, במרחבים ובזיכרונות זרים אחרים. חברה זו אימצה אותם אליה כחלק מההווייה והתרבות בישראל.
הוספה למשאלות