ד"ר גלעד מרגלית

ספרים של ד"ר גלעד מרגלית

 
ג'נוסייד (רצח עם) יח' 7 - גרמניה הנאצית והצוענים

ד"ר גלעד מרגלית

ספר מוקלט - ספר בסדרת ספרים העוסקת בנושא גנוסייד (במסגרת קורס בשם זה באוניברסיטה הפתוחה). הספר סוקר את התפתחות הצוענים כקבוצה אתנית ייחודית מאז שלהי ימי הביניים ועד התקופה הנאצית, ואת מדיניות הנאצית כלפי הצוענים בגרמניה ובמדינות אירופה הכבושות. הוא...

הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה   שנה: 2007   אורך: 06:29:15   קריינות: אביבה גר