עמוד הביתהרשמה לשדרניםערוצים100 הגדוליםטוויטר
מחפשים משהו?
בתוך
חפשו
כניסה לשדרנים
מייל
 
סיסמא
שכחתי סיסמא
  כניסה
 
הוסף פודקאסט

רדיו   radio   אלטרנטיבי   רוק   Music   דאנס   ישראל   ישראלי   לילה   בן   מוסיקה   FM   אינדי   מוזיקה   88   ירושלים   dj   קול   106FM   אקטואליה   80   תרבות   הקמפוס   טל   פאנק   סטודנטים   גרוב   אביב   כהן   בוקר   עם   סט   מיקס   אלקטרוני   בלוז   106   תוכנית   של   תל   יזרעאל   גלצ   גלי   אביעד   הנשיא   ברמן   קיסוס   הבוקר   אשל   allforpeace   אקו99  

 
תקנון icast

אתר iCast – תנאי שימוש

עודכן לאחרונה: 13 בנובמבר 2006

הסכם בינך לבין אתר iCast

אתר האינטרנט של icast (www.icast.co.il) (להלן: "האתר") מופעל על ידי iCast Ltd. (להלן: "iCast"). האתר מוצע לשימושך בתנאי שתקבל/י ללא שינוי את התנאים הכלולים במסמך זה. אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים הללו.

iCast שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application), בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך המשתמש/ת בלבד.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או אחר, אלא אם צוין אחרת במפורש.

1. כללים נוספים:

1.1. כל העלאת תוכן לאתר, לרבות השימוש בפורומים, העלאת קבצים וכתיבת תגובות, כפופה לכללים נוספים אותם יש לקרוא כאן. כללים אלו נועדו להוסיף על הכללים במסמך זה ולא לגרוע מהם.

1.2. השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים.

2. אז מה מותר לך להוריד (download) מהאתר, ומה אפשר לעשות עם מה שמורידים?

2.1. מותר לך להוריד מהאתר רק podcastים שסומנו כניתנים ומורשים להורדה. תכנים אחרים - אסור להוריד.

2.2. ביחס לכל תוכן שהורדת, מותר לך להחזיק רק עותק אחד ברשותך (לכן לדוגמה, אם שמרת עותק לipod - אין להחזיק עוד עותק על המחשב; ולהוריד עוד עותק מותר רק אם נמחק העותק הקודם).

2.3. בעותק הבודד של התוכן שהורדת מהאתר, מותר לך אך ורק להשתמש שימוש פרטי שלך עצמך. בלי לגרוע מכלליות האמור נבהיר, שאסור לך להשתמש לצרכים מסחריים, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא רשות מפורשת של icast, בכתב ומראש.

3. פניות. אם את/ה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו או שהתוכן מפר כללים אלה או את זכויותיך, אנה פנה/י לכתובת הדוא"ל הבאה: icasr@icast.co.il פניות ניתן גם להעביר לכתובת הבאה: ת.ד 53168 ירושלים, מיקוד 91531 בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו.

4. עוד על השימוש באתר ועל רכישת מוצרי תוכן בפרט

4.1. לשם ביצוע פעולות שונות באתר יש צורך להזין שם משתמש וסיסמא על מנת שנוכל לזהותך ולשמור על פרטיות המידע. מומלץ לבחור סיסמא הקלה לזיכרון אך מצד שני שלא ניתן יהיה לפענחה בקלות. אם החלטת לרשום את הסיסמא, עליך להקפיד לשמור אותה במקום בטוח ומוגן. icast לא תהיה אחראית לכל שימוש באתר שלא נעשה על ידך אך שנעשה תוך שימוש בסיסמתך האישית. את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת לכל שימוש בסיסמתך גם אם השימוש לא נעשה על ידך.

4.2. כל שימוש בשם משתמש או בסיסמה שאינם שייכים לך הוא אסור.

4.3. כאשר תבחר/י מוצרי תוכן לרכישה, תתבקש/י לאשר את רשימת כלל המוצרים שבחרת. אישור זה יהווה ראיה לנכונות ההזמנה, ולאחריו לא יעמדו לך כל טענות, דרישות או תביעות כנגד icast בגין מוצרים הכלולים בהזמנתך או בגין מוצרים שלו נכללו בה.

4.4. ברשת האינטרנט יתכנו שיבושים ותקלות שאינם תלויים בicast ולעתים אף תלויים בicast אך היא לא הצליחה למונעם. שיבושים ותקלות אלו עלולים למנוע את קליטת הזמנתך באופן תקין ומסודר. במקרה שהזמנתך לא נקלטה במחשבי icast, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי icast עצמה, לא תוכל החברה לספק את המוצרים שהזמנת וחשבונך לא יחויב בגין מוצרים אלו.

4.5. אישור על קליטת ההזמנה שביצעת, יוצג לך (ואנו ממליצים שתדפיס אותו) וגם ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שתזין באתר. רק לאחר אישור בדואר האלקטרוני תוכל להיות בטוח כי הזמנתך נקלטה.

4.6. מוצרי התוכן

4.6.1. באתר תוכל לרכוש את מגוון מוצרי התוכן של icast. icast שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או להחסיר מוצרים מהמגוון, ולך לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה בשל כך. במידה וicast לא תוכל לעמוד בהזמנה שערכת באתר, תקבל על כך הודעה וחשבונך לא יחוייב בגין המוצרים שלא ניתן לספקם.

4.6.2. אופן הצגת המוצרים באתר נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של icast. תמונות מוצרים המוצגות באתר או תיאורים אחרים של המוצרים (לדוגמה קטע מתוך מוצר התוכן) מיועדים להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את icast בכל אופן שהוא.

4.7. המחירים

4.7.1. מחיר המוצרים שתרכוש באתר יקבעו ע"פ המחיר המפורסם באתר בעת השלמת ההזמנה. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת.

4.7.2. icast שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מפעם לפעם את מחירי המוצרים. לתשומת לבך, קיימת אפשרות לטעות שבעקבותיה יוצגו מחירים שאינם מעודכנים. אם ארע מקרה שכזה, מוקד השירות שלנו יפנה אליך, ויודיעך מהו מחיר המוצר המעודכן, ואתה תוכל לבחור לרכוש את המוצר במחיר זה או לבטל את ההזמנה. במקרה של ביטול icast לא תהיה מחויבת לספק לך את המוצר ולא יהיו לך כל טענות, דרישות או תביעות כנגד icast בשל כך.

4.8. התשלום. תשלום עבור שירותים מבוצע בכרטיס אשראי. icast רשאית להעביר את העסקה לחיוב מיד עם השלמת ההזמנה על-ידך. תנאי מוקדם לאישור פעולת קנייה באתר עשוי להיות (לפי שיקול דעת icast) אישור חברת כרטיסי האשראי שלך לעסקה.

4.9. ביטול עסקה

4.9.1. אם רכשת מוצר תוכן וכבר השתמשת בו בדרך כלשהי או קיבלת אותו בדרך כלשהי (לדוגמה צפית או האזנת לתוכן או הורדת תוכן), לא ניתן עוד לבטל את העסקה. במקרים אחרים, ייתכן שניתן יהיה לבטל את העסקה בהתאם לזכויותך על פי כל דין ולפי המדיניות שתקבע icast מעת לעת. אתה יכול לפנות אלינו בנושא זה אל מרכז השירות שלנו (שפרטיו מפורסמים באתר) - אם תפנה בטלפון, ייתכן שנבקש ממך לשלוח הודעה כתובה.

4.9.2. icast עצמה תהיה רשאית לבטל או לשנות את הזמנה ובלבד שנמסרה לך הודעה מראש של 24 שעות, ולך לא תהיה כל תביעה או דרישה בקשר לביטול כאמור.

5. מידע מסחרי ופרסומות:

5.1. האתר ותוכן שנמצא בו כוללים תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה שירותים או מוצרים.

5.2. icast אינה אחראית לתכנים ולמידע המסחרי שיפורסמו באתר או שיכללו בתוכן שאפשר להוריד מהאתר. icast אינה בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים או אמיתותם. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, וכל תוצאה שתיגרם משימוש בהן או מהסתמכות עליהן חלה על המפרסמים. פרסום התכנים והמידע המסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהן.

5.3. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים ומידע מסחרי המתפרסם באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. icast איננה צד לעסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לעסקה שכזו.

6. קישורים באתר וקישורים אל האתר:

6.1. אתר זה מכיל בתוכו קישורים (hyperlink) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר icast, ומהם. icast איננה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת icast, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהג בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד.

6.2. icast רשאית לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט. כמו כן, icast רשאית להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

6.3. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, icast אינה אחראית בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.

6.4. כל מגע עם גורמים חיצוניים (כולל מפרסמים) הכלולים באתר, או השתתפות במבצעי קידום מכירות, כולל האספקה והתשלום תמורת מוצרים ושירותים, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים כאלה, מתקיימים אך ורק בינך לבין הגורם החיצוני או המפרסם. icast לא תהיה אחראית ולא תשא בחבות לגבי כל חלק של עסקים או מבצעים כאלה.

6.5. מותר לך לשים קישורים אל אתר זה באתר אינטרנט אחר אך זאת רק בדרך של קישור לכתובת www.icast.co.il ולא באמצעות קישורים עמוקים (deep links). אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגית מסגור (framing), או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מאתר זה ומאתר אחר.

6.6. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או הפליה פסולה, או המנוגדים לחוק.

7. פיקוח והעברת מידע:

7.1. לicast אין כל מחויבות לפקח על האתר, קהל המשתמשים שלו ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים בו, והיא אינה עושה זאת. עם זאת, icast שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של icast בקשר לפיקוח על תכנים המועלים לאתר.

7.2. icast תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לחסום את יכולתך להשתמש באתר, וזאת בית היתר במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של המערכת.

7.3. מבלי לגרוע מזכויות icast, נציין שicast שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם icast מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין; (2) לאכוף את תנאי השימוש; (3) לפעול כדי ל הגן על האינטרסים של האתר או של icast או של אחרים.

8. פרטיות:

8.1. icast תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה, באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, והכל בכפוף להוראות שימוש אלה והוראות החוק.

8.2. icast תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר זה בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ואת/ה נותן/נת הסכמתך לשימוש זה.

8.3. אם לא סימנת אחרת בעת ההרשמה לאתר, icast תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר האלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת מידע פרסומי – בין אם מידע שתפרסם היא ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. במסגרת פעילות זו, icast תהיה רשאית להתאים את הפניה אליך בהתבסס על אפיונך לפי המידע שנאסף אודותיך.

8.4. icast תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור/י באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר איתך (למקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

9. בעלות וזכויות יוצרים:

9.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה, בשירותים המוצעים בו והמידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסט, איורים גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הינן של icast בלבד או של צד שלישי, שהרשה לicast להשתמש בהם, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

9.2. הסכם זה מעניק לך הרשאה בלבד להשתמש באתר לפי התנאים שבאתר בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו כל עת בבעלותה של icast או ספקיה.

9.3. סימני המסחר של icast וכל הסימנים האחרים המצויים באתר האינטרנט הם סימני המסחר הקניינים של בעליהם. אינך רשאי/ת לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של סימני המסחר.

10. אחריות:

10.1. icast אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמניות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא.

10.2. התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" (as available). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי icast בגין התכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

10.3. בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק, לא תהיה icast אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, גם אם icast או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.

10.4. icast אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושל משתמשים אחרים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותייך ודרישותייך. כל החלטה שתקבל/י ביחס לתכנים שהתפרסמו זה הינה באחריותך המלאה בלבד. לפיכך, לא תוכל/י להעלות טענות או דרישות כלפי icast בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה משימוש או מהסתמכות על התכנים המסופקים במסגרת אתר זה.

10.5. אין לסמוך על התכנים המתפרסמים באתר (בין בכתבות, בתגובות, בקבוצות דיון ובפרסומים אחרים כלשהם). תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים מקום בו הם נדרשים. לצורף קבלת החלטות עליך לפנות לאיש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

10.6. את/ה מסכים/מה לכך שicast אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, פוגעים, מגונים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני. את/ה מסכים/מה לכך שicast אינה אחראית לכל תוכן הנשלח לאתר באמצעות ו/או נכלל באתר על ידי צד שלישי כלשהו.

10.7. icast איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבינו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל icast או מי מספקיה.

11. שינויים באתר והפסקת שירות:

11.1. icast וספקיה עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי icast בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

11.2. icast שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג המידע והשירותים הניתנים באתר, ובכלל זה הוספת שירותים או הפסקתם בכל עת את השירותים הניתנים באתר, כולם או מקצתם.

12. שימוש לא חוקי ואסור:

12.1. חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. אינך רשאי/ת להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי/ת לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. אינך רשאי/ת להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי icast.

12.2. אין ליצור לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו תכנים מהאתר.

12.3. אין לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים, או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע ממין זה או להעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ליישות כלשהם.

13. דין וסמכות שיפוט:

13.1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר).

13.2. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

14. הגדרות:

14.1. זכויות קניין רוחני: כל זכות הנובעת מפטנט ו/או זכויות יוצרים ו/או זכות משדרים ו/או זכות מבצעים ו/או מדגם ו/או סוד מסחרי ו/או סימן מסחר ו/או זכות דומה.

14.2. "תוכן" או "תכנים": כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי.


כללי העלאת תוכן לאתר

אתר האינטרנט של icast (www.icast.co.il) (להלן: "האתר") מופעל על ידי icast Ltd. (להלן: "icast"). האתר מוצע לשימושך בתנאי שתקבל/י ללא שינוי את התנאים הכלולים במסמך זה. אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים הללו. אם את/ה רוצה להעלות תוכן לאתר, אבל לדעתך הכללים כאן לא מתאימים לך, פנה/י אלינו, ונמצא ביחד פתרון (אנחנו מוכנים לשנות את הכללים במקרה הצורך, ונשלח לך מכתב מסודר על הכללים החדשים שלך – אם לא קיבלת מכתב מסודר מאיתנו, סימן שהכללים שכתובים כאן לא השתנו).

icast שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application), בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך המשתמש/ת בלבד.

כללים אלו עוסקים אך ורק בהעלאת תוכן מכל סוג שהוא לאתר, לרבות באמצעות הפורומים, תגובה לכתבות, העלאת קבצי קול, תמונות ווידיאו ובדרכים נוספות. השימוש באתר כפוף לכללים נוספים אותם יש לקרוא כאן.

1. מטרה:

icast מאפשרת למשתמשי האתר להעלות תכנים לאתר, בין היתר באמצעות קבוצות דיון (פורומים), שיחות (צ'אטים), תגובות ושירותים אחרים המאפשרים להזין לאתר תכנים על ידי המשתמשים. תכנים אלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, בין אם באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין אם יחד עם תכנים אחרים של האתר. להלן מפורטים הכללים שיחולו על העלאת תוכן לאתר.

2. כללי:

2.1. כללים אלה חלים על כל העלאה של תוכן לאתר.

2.2. לicast אין מחויבות לפקח על העלאת תוכן לאתר, והיא אינה עושה זאת בפועל. עם זאת, icast שומרת לעצמה את הזכות לעיין בתוכן המועלה לאתר ולהסירו אם לפי שיקול דעתה הבלעדי הוא מפר את תנאי השימוש הנ"ל או מכל טעם אחר שהוא. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של icast בקשר לפיקוח על התוכן המועלה באתר.

2.3. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה זכות לדרוש שהתכנים יתפרסמו או יוסיפו להתפרסם. לicast אין כל מחויבות לפרסם או לשמור את התוכן שתעלה/י לאתר, ולהשתמש או לאפשר צפייה או כל שימוש אחר בתוכן זה.

2.4. בשום מקרה, ובמידה המקסימלית המותרת על-פי החוק החל, לא תהיה icast אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מפרסום החומר שהעלת באתר או בכל מקום אחר כתוצאה מכך שהתוכן שהעלית לאתר הוסר או נערך, או כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה ממך האפשרות להעלות תוכן לאתר, גם אם icast או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.

2.5. את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת שהתוכן שתעלה/י לאתר אינו סודי, חסוי או אישי. מידע שתפרסם/מי באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט, ואנו ממליצים לך לנקוט זהירות במסירת פרטים אישיים באתר (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) ובקשר שנוצר בעקבותיו (כגון באמצעות דואר אלקטרוני).

2.6. icast אינה אחראית כלפיך באחריות כלשהי לתגובות שתקבל/י (אם תקבל/י) לתכנים שתשלח/י לאתר ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על-ידך.

2.7. icast שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, למסור לאחרים מידע אשר יידרש ממנה על פי כל דין.

2.8. בעצם העלאת תוכן לאתר, את/ה מצהיר/ה שהתוכן אותו את/ה מעלה לאתר עומד בכל הכללים הקבועים כאן.

2.9. את/ה מתחייב/ת לפצות את icast ו/או לשפות אותה, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק בקשר לתוכן שהועלה על ידיך לאתר.

2.10. בעת העלאת תוכן את/ה רשאי/ת להזדהות ולעתים אף תחויב/י לעשות כן. אינך רשאי/ת לספק כתובת email שאינה קיימת או שאינה שלך, להתחזות לאדם או לגוף אחר, או להטעות בדרך אחרת בדבר זהותך או מקור העלאת התוכן.

3. התנאים וההגבלות החלים על התוכן שהועלה לאתר:

3.1. אלא אם צוין אחרת במפורש, את/ה אינך רשאי/ת להעלות לאתר תוכן שיש בו, או בחלקו, באופן גלוי או סמוי, פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים או שירותים כלשהם, בין במישרין ובין בעקיפין (למשל על ידי הכנסת קישור - Hyperlink).

3.2. את/ה רשאי/ת להשתמש באפשרות להעלות תוכן לאתר רק על מנת לפרסם הודעות ותכנים מתאימים. רשות זו ניתנת לך בכפוף לקיום כל יתר תנאי הסכם זה, ורק אם התוכן שתעלה/י ואופן העלאתו אינם מהווים הפרה של הוראות הדין, ואינם פוגעים או גורעים מזכותם של משתמשים אחרים להעלות תוכן לאתר או להשתמש באתר.

3.3. כל תוכן שהועלה על-ידיך לאתר הינו באחריותך המלאה והבלעדית וכן הינך אחראי לכל תוצאה שתנבע מפרסום התוכן. עליך להקפיד שהתכנים יהיו חוקיים.

כדוגמה, ומבלי למעט, את/ה מסכים/מה שלא לפרסם באתר אף לא אחד מהתכנים הבאים:

3.3.1. תכנים שקריים, מטעים או מסולפים.

3.3.2. חומר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, או חוקים לגבי פרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת.

3.3.3. תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב.

3.3.4. השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות.

3.3.5. פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים.

3.3.6. פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה.

3.3.7. תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית.

3.3.8. פרטים אישיים של משתמשים אחרים.

3.3.9. תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם.

3.3.10. תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר.

3.3.11. תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר, לרבות קבצים המכילים וירוסים וכיו"ב, ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב (כמוגדר בחוק המחשבים, התשנ"א - 1995).

3.3.12. תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל.

4. קניין רוחני:

4.1. icast אינה טוענת לבעלות בתכנים שאת/ה מוסר/ת לפרסום באתר. יחד עם זאת, בעצם העלאת תכנים המיועדים לפרסום באתר, את/ה מאשר/ת כי את/ה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי/ת למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר/ת או בעל/ת הזכויות בתכנים שאת/ה מוסר/ת לפרסום, את/ה מאשר/ת שהנך בעל/ת הרשאה כדין מבעל/ת הזכויות, המתיר/ה לך למסור את התכנים לפרסום באתר.

4.2. במסירת התכנים לפרסום את/ה מקנה לicast או למי מטעמה רישיון חינם, בלתי מוגבל בזמן ובלתי ניתן לשלילה להשתמש בתוכן בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך נוספת, וכן את/ה מסכים/מה להעניק לicast את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה – כולן או חלקן – לכל צד שלישי, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, ובמגזינים, במדיות דיגיטאליות, ברשתות התקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין, ובכלל זה גם במקרה שicast או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתמשים כאמור. מובהר כי השימוש שאתה מתיר כולל כל שימוש מסחרי, לרבות הצגת פרסומות לצד התכנים שמסרת ו/או שילוב פרסומות בצמוד לתוכן שמסרת או בהפסקות שתיצור icast במהלכו.

4.3. לא תשולם לך כל תמורה, פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה לאתר, כנאמר בתנאים אלה.

5. פיקוח:

5.1. על ידי העלאת תוכן לאתר את/ה מצהיר/ה וערב/ה לכך שכל הזכויות בתוכן שהועלה כמתואר בתנאי שימוש אלה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, כך שביכולתך להעניק לקשת את מלא הזכויות (בין היתר בהתאם לסעיף ‏4 לעיל).

5.2. את/ה מסכים/מה לכך שicast תהיה רשאית להסיר תוכן שתעלה/י לאתר או למנוע ממך מלכתחילה לפרסם תוכן באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה ופעלת בניגוד לכללים אלה או מכל טעם אחר שהוא. כמו כן, icast תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את יכולתך להשתמש באתר. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של icast בקשר לתכנים המועלים לאתר. האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהעלאתם לאתר חלה על המשתמש שמסרם לפרסום.

6. דין וסמכות שיפוט:

6.1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר).

6.2. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

7. הגדרות

7.1. זכויות קניין רוחני: כל זכות הנובעת מפטנט ו/או זכויות יוצרים ו/או זכות משדרים ו/או זכות מבצעים ו/או מדגם ו/או סוד מסחרי ו/או סימן מסחר ו/או זכות דומה.

7.2. "תוכן" או "תכנים": כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי.

עמוד הבית | אודות | עזרה | צרו קשר | תנאי שימוש באתר | דווח על תוכן פוגע | דווח על תקלה בפודקאסט | שונות