עמוד הביתהרשמה לשדרניםערוצים100 הגדוליםטוויטר
מחפשים משהו?
בתוך
חפשו
כניסה לשדרנים
מייל
 
סיסמא
שכחתי סיסמא
  כניסה
 
הוסף פודקאסט

רדיו   radio   אלטרנטיבי   רוק   Music   דאנס   ישראל   ישראלי   לילה   בן   מוסיקה   FM   אינדי   מוזיקה   88   ירושלים   dj   קול   106FM   אקטואליה   80   תרבות   הקמפוס   טל   פאנק   סטודנטים   גרוב   אביב   כהן   בוקר   עם   סט   מיקס   אלקטרוני   בלוז   106   תוכנית   של   תל   יזרעאל   גלצ   גלי   אביעד   הנשיא   ברמן   קיסוס   הבוקר   אשל   allforpeace   אקו99  

 
כל התגובות ל - אנשים בלילה
חזרה לפודקאסט
   סיפור משעשע על אחוות נשים. רחל5/4/2015
בעלה של דפנה הקר מבקש: "תעשה בבקשה שאשתי תאהב אותי, תסתכל עלי בהערצה ותיגע בי כל הזמן". אבל הדג מתעקש. "אי אפשר, זה שלוש משאלות, מגיעה לך רק אחת". בעלה של דפנה הקר אז אומר "טוב, אם כך אני לא אשחרר אותך". אז הדג אומר "רגע, יש לי פתרון", והופך אותו לרות הלפרין-קדרי.
   הצד ההומוריסטי של דפנהרחל5/4/2015
https://horimisrael.wordpress.com/2012/10/06/%D7%93%D7%A4%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA/
   עצה טובה איך להציל כלל ישראל? רונה13/12/2014
עצה טובה איך להציל כלל ישראל? הירושלמי מביא במסכת פאה, שיוסף הצדיק, הוכיח את האחים שהם מסתכלים בבנות הארץ, אמר להם מה אתה מסתכלים? אמרו לו "לנו זה לא מזיק". אבל יוסף שהי' קדוש אמיתי טען, שאפילו אם אדם הוא קדוש וטהור וחושב שההסתכלות לא מזיקה לו אעפ"כ אסור לו להסתכל! כי עצם הראיה היא כן מזיקה לו אע"פ שהוא לא מרגיש ההזק מיד. על זה מסביר ר' נתן ז"ל למה זה מזיק כל כך, משום שמהעינים של כל יהודי (גברים ונשים וילדים) יוצאים כאלה אורות חזקים, כאלה אורות נפלאים, כל החיות של האדם עובר דרך העיניים, אדם מעביר את כל החיות שלו, את כל הנשמה שלו, את כל הנפש שלו הכול הוא מעביר לאלה שהוא מסתכל עליהם, כי עצם ההסתכלות, עצם הראיה עצמה מעבירה כוחות, מעבירה חיות, כי האדם מלא תורה מלא תפילה מלא אלוקות, אבל כשמסתכלים על הקליפות, על בנות ונשים, על חרדקי"ם, על הרשעים, על הציונים, על הגויים, אז מעבירים להם את חיות וכח של קדושה, פשוט הוא מפסיד הקדושה שלו. וזה מה שהוכיח יוסף את האחים ומר להם: "נכון שלכם הראיה לא כ"כ מזיקה, אבל אתם שבטי ק-ה קדושי עליון, ובעצם רק בהסתכלות עצמה אתם מעבירים כוחות לסיטרא אחרא, כוחות לטומאה, ולכן אסור לכם להסתכל, וכ"ש לנו לדור חלש אם הרבה נסיונות שאנחנו צריכים ללחום "24 שעה כל יום" נגד היצר הרע, המפתה אותנו להסתכל בדברים האסורים. אדם שפותח את העיניים, לא משנה גבר או אשה, שהולך עם עיניים פתוחות ברחוב וכו' , אז ח"ו כל התורה שהוא לומד והמצות שעושה הולך לקליפות לסיטרא אחרא, התורה הולכת לאויבים, לרשעים, הכל הולך אליהם, הכל הולך למסינרים ומשמדים, הוא מחייה אותם! הוא נותן להם את הכח לרדוף אותנו! כי החיות שלהם ממך עובר להם, להחיות שלהם, לכח שלהם, זה בא ממה שלמדת תורה! למשל אם למדת 10 שעות ואמרת ששים ריבוא אותיות, עכשיו ע"י שהסתכלת וראית דברים אסורים, אתה החיית את כל הקליפות! כל ששים ריבוא האותיות עברו אליהם! אם לא היית מסתכל עליהם לא היה להם שום כח וחיות ולא היה לך הנסיונות להתגבר בקדושה כגון שמירת הברית שמירת העינים והמחשבה (הידים ידי עשו). אבל בצד הטוב: אם אדם יצא לרחוב בשמירת עיניים, בקדושה מלאה, אז הוא יעלה את כל הניצוצות שנמצאים בקליפות לצד הטוב! אדם שסגר את העין הוא שרף את כל הקליפות! בכל קליפה יש ניצוץ קדוש, ברגע שאדם עבר ברחוב בשמירת עיניים הניצוץ השתחרר לצד הטוב שלו. הניצוץ הקדוש שבתוך הקליפה הוא נמצא בבית הסוהר! וצועק אליך "אל תסתכל!, אחי רחם עלי! אל תסתכל עלי שחרר אותי! משום שכשאתה מסתכל על האשה וכדומה וכו' אתה קובר אותי! אתה קושר אותי עם עוד כבלים לצד הרע" והניצוץ מתחנן לכל בן אדם "אחי רחם עלי, שחרר אותי מבית הסוהר, אם תתגבר ולא תסתכל עכשיו, כשהייצר בוער בקרבך אתה תביא את הגאולה!!! עד עכשיו אף אחד לא גאל אותי ולא תיקן אותי, רחם עלי תוציא אותי עכשיו מהמאסר שלי, איך? רק אל תסתכל! כל אחד צריך לזכור שבפעם אחת שאתה לא מסתכל אתה מפיל את האין סוף חומות ואת האין סוף קליפות שסובבים אותי וכך בא הישועה". בני אדם בדור חלש שלנו, שהם רק בשר ודם צריכים מסירות נפש אדירה לשמור את העיניים, ברגע שהולכים בשווקים וברחובות יש להם ניסיונות נוראים, וע"י ששומרים את העיניים מעלים ומתקנים את כל הניצוצות שנמצאים שם. כשאדם מחליט למסור את עצמו לד' יתברך, הוא מיד מקבל רוח של עוז וגבורה אז הוא יכול ע"י הרוח הזאת לעשות מלחמות אדירות ולנצח את כל הרשעים, את כל המתיוונים, ולהביא את הגאולה כמו שזכתה חנה ע"י האור של חנוכה הורידה את נשמת משיח. "חנוכה" חנה-כו', חנה מסרה את הנפש בשביל ד' יתברך, היא עשתה הכול רק בשביל ד', ביקשה בן רק בשביל ד'. והיום למסור את הנפש זה פשוט דבר אחד, דהיינו לשבת וללמוד תורה הקדושה המגינה עלינו! היום למסור את הנפש זה לא לעשות מלחמה עם אף אחד, היום למסור את הנפש זה פשוט לשבת וללמוד ולהכניס את הראש בתורה הקדושה, בגמרא הקדושה וספרי מוסר וחסידות. מורי ורבותי אחי ורעי: לא לחינם יוסף הצדיק זכה להיות אחד ומיוחד. במה זכה למדרגה הזאת להיכלל בקדושת האבות ולצרף ב' שבטים למניין בני יעקב? כל המדרגה הזאת בזכות שעמד על המשמר, לא נכנע, והתרחק מהעבירה בכל מה שיכל להתרחק, ובזכות זה יוסף הצדיק זכה לגדולתו הנצחית. כתוב 'ויוסף הוא המשביר' – מכאן למדים על פי המקובלים, שאם בן אדם חס ושלום אין לו פרנסה, זה מתוך שפוגם במידת הברית, כי מידת 'ויוסף הוא המשביר' קשורה לפרנסה. וכדאיתא בגמרא, קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף וקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, שהכל קשור במידת היסוד. והדרך להצליח כבחינת יוסף: 'וינס ויצא החוצה'. כל אחד ימצא בדברים אלו חיזוק להתמיד בשמירת כל דבר שבקדושה ובפרט בשמירת בריתו של אברהם אבינו. הדור שלנו הוא דור פרוץ ביותר, לאחרונה התוודעתי במספר מקרים, בהם אנשים בני תורה, אברכים, יראי שמים, יושבים ועוסקים בתורה, נכשלים בכל מיני מכשלות שיש. ראוי שנגדור עצמינו בשגרת היום יום כדי שנביא על עצמינו הנהגה מיוחדת מאת הקב"ה שישמור עלינו מנפילות בעצת היצר. יה"ר שעל ידי קיום מצווה זו של שמירת עינים יזרז הקב"ה את ביאת המשיח והוא יכניע כל סוגי החמריות הזדון והרשע, התאוות הבהמיות, והקושיות והשכחה בתורה, ונהיה כולנו טהורים וקדושים, ונזכה לקבל פני משיח בקרוב מתוך תשובה שלמה.
   מה השיר שבחר קובי מידן בתוכנית האחרונה?...זהר23/7/2014
ולא הספיק להשמיע את השיר האחרון...מסקרן נורא, כי שני השירים של יוני רכטר ומתי כספי (הגאונים) היו נפלאים.
   קרן אדירה ואותנטית. שיחה מרתקתנועה14/6/2014
   הראיון עם אבתיסאםwowa4/6/2014
בן - ראיון מרתק עם אורחת מקסימה ומעניינת. דמיון מפתיע לסיפורם של ליאת וחילמי גיבורי ספרה החדש של דורית רביניאן. נהניתי מאד גם משיריהם של מוקי ושל מירי עוואד. תודה על החוויה
   נהדרשולי ברק15/5/2014
שמחתי להכיר את נכדתו של פרס. היא אישה מאוד חיננית בעלת הומור טוב וגם השיר שכתבה על סבתא- ממש נגע בי. היא נשמעת אישה מאוד נחמדה והיה כיף כל דקה בתכנית הזאת- תודה.
   יופי של ראיון.שולי ברק15/5/2014
שמחתי להכיר יותר טוב את חנה יוצרת הסרט המדובר הזה.
   הי למשהו יודע למה לא עולות תוכניות חדשות? חסר ליעמי30/4/2014
   אישה מלאת היסטוריהשולי ברק27/2/2014
ממש מעניין היה להקשיב לד"ר מור ולשורשיה ובעיקר לדעת יותר על יוסף קארו. אהבתי את קטע הסיום שכתב הרצל בסוף ספרו: עלינו להיפרד ספרי האהוב, כעת מתחילים ייסורך. בסוף ספרי, יהיה עליך לפלס את דרכך במבוך של איבה וסיגופים כמו בתוך יער אפל, אבל אם יתמזל מזלך ותגיע לחברת אנשים טובים מסור להם את ברכת אביך. אביך מאמין שגם חלומות הם דרך למלא את הימים שנגזר על האדם להעביר על פני האדמה. החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה כמו שחושבים רבים. כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות כל מעשיהם יהיו ביום מן הימים לחלום.
   רותקתי לתכניתשולי ברק27/2/2014
ישר שגמרתי לשמוע את התכנית רצתי למחשב לראות את התמונה של ננה. היא אישה מאוד מיוחדת ומסקרנת בעלת יצירתיות פוריה. ראשית להפוך את העסק על פיו ממסעדה בשרית למסעדה טבעונית, כי זו הדרך הנכונה בעיניה- זה כבר הקסים אותי וכל החשיבה הנכונה שלה לגבי קניית בית, לגבי שבכל מקום יהיו לה חברים, שצריכים לישון מעט על מנת להספיק ועוד ועוד, אבל הדבר שהכי תפס אותי זה לכתוב שירים על מפיות. זה מדהים ואהבתי את השיר של יהודה עמיחי שקראת -תודה קובי, דרכך אני נחשפת להמון קטעי חכמה שעושים לי אושר בלב. אהבתי את שני המשפטים מיהודה עמיחי שציטטה ננה: "אנשים משתמשים זה בזה, שמים את הפצעים שלהם אחד על השני" והמשפט השני של עמיחי: "במקום שאת אוהבת צריך לפנות את הרהיטים מהחדר." אז לסיכום את דעתי על התכנית המופלא - "אני רק מניחה את זה פה"...
   איזו אישה עם חמלה ולוחמת אמיתיתשולי ברק18/2/2014
הייתי מרותקת לשיחה שהנהלה ביניכם. החיים של צופית היו קשים מצד אחד חישלו אותה ומצד שני נטעו בה חמלה ואהבה לאנשים. אני בעד שתלך עימה ותעזור לה להפוך את העולם ליותר טוב כי איך היא הגדירה זאת, אתה, קובי, בדרכך משאיר חותמך ושאתה עושה דברים זה משפיע לרחוק...אהבתי גם את האמירה שלה שחשוב לדעת להתבגר ושזה לא טוב להתבגר פתטית, נצמדת ונאחזת בצעירות בכל מחיר. חשוב להתפתח, הפנימיות שלנו לא מזדקנת היא רק מתפתחת וכמובן שיש למנן את האוכל שאנו מכניסים לגופנו בקיצור כל אדם צריך להרגיש טוב עם גופו ועולמו הרוחני. תודה על שעה מעמיקה ומעוררת השראה.
   נהניתי מהמוזיקהשולי ברק14/2/2014
נהניתי מהראיון הזה והופתעתי שהתחברתי למוזיקה שלה. נטע נשמעת לי ממש נחמדה ועברה השעה הזאת ממש מהר, שזה אומר שהיה נהדר להקשיב. תודה.
   אדם שהוא אומןשולי ברק14/2/2014
אחרי התכנית עושה חשק לרוץ לקולנוע על מנת לצפות בסרט הזה ואגב, שמעתי ברדיו בתכנית של בני בשן מישהו שממש המליץ לכל קהל מאזיני התכנית של בני ברדיו ללכת ולראות את הסרט - הוא ממש היה מופעם ודבר בשבחי הסרט. ויוסף, שפעם ראשונה אני שומעת עליו נגע ללבי בכל העשייה שלו בכלל ובפרט אחרי האסון שפקד אותו, שאיבד את אשתו ונותר עם שתי בנות קטנות ולקח אחריות לגדלן בעצמו ללא פשרות. אני מאחלת לו שימשיך ליצור נראה לי, שזה באופי שלו.
   וואושולי ברק14/2/2014
קובי יקר, אני מאוד אוהבת את התכניות המיוחדות שלך והפעם בנושא המשפחה. כל אחד מהמרואיינים נתן את הזווית שלו והקטע שלו - הוקסמתי בעיקר נגעו בי נורית זרחי ואודיה קורן, אבל גם דרך האחרים: בני בשן, ארז ביטון ואינני זוכרת עוד מי השתתף- כולם היות מצוינים. ואני כמו בני בשן חושבת שרובנו, בני האדם, מנסים לשחזר את המשפחה ואולי לשדרג. תכנית נהדרת- תודה.
   אלתרמן אכן היה איש מיוחד.שולי ברק14/2/2014
בעקבות התכנית נחשפו בפניי כל הצדדים בדמותו של אלתרמן וחייו ונשותיו והטרגדיה שחווה עם בתו, תרצה. תכנית מרתקת ביותר. תודה.
   קובי אתה פשוט אי של שפיות בתוך ים של טירוףרוי12/2/2014
מאוד מאוד מאוד אוהב את התוכנית שלך... פשוט אדיר
   קובי אתה פשוט אי של שפיות בתוך ים של טירוףרוי12/2/2014
מאוד מאוד מאוד אוהב את התוכנית שלך... פשוט אדיר
   קובי אתה פשוט אי של שפיות בתוך ים של טירוףרוי12/2/2014
מאוד מאוד מאוד אוהב את התוכנית שלך... פשוט אדיר
   קובי אתה פשוט אי של שפיות בתוך ים של טירוףרוי12/2/2014
מאוד מאוד מאוד אוהב את התוכנית שלך... פשוט אדיר
   קובי אתה פשוט אי של שפיות בתוך ים של טירוףרוי12/2/2014
מאוד מאוד מאוד אוהב את התוכנית שלך... פשוט אדיר
   קובי אתה פשוט אי של שפיות בתוך ים של טירוףרוי12/2/2014
מאוד מאוד מאוד אוהב את התוכנית שלך... פשוט אדיר
   מרתקשולי ברק5/2/2014
הקשבתי ממש בכיף לתכנית ולמדתי להכיר את אסי. אינני צופה בטלוויזיה רק שומעת רדיו, שממנו אני שואבת מידע על כל מה שמתחולל בתכניות הריאלטי. אז לאסי בהצלחה ביצירת העונה החדשה של סידרה שיצרת. שמחתי להקשיב לך. ולקובי גם אני חושבת שאתה צריך לעשות משהו עם הקראת שירים או סיפורים ברדיו- זה תפור עליך. אני חושבת שגם אם יהיה קטע משעמם, בפיך הוא יישמע מרתק! אוהבת את הדרך בה אתה מראיין את האנשים ואת הפינה בסוף כל תכנית של משהו ספרותי, שאתה מיטיב לבחור לנו, קהל מאזיניך.
   שמחתי להכיר את הבחורה המדהימה הזאתשולי ברק5/2/2014
ראשית, נהניתי מכל דקה חולפת. לא הכרתי את ריף עד שמיעת התכנית הזאת ואהבתי את השירים שלה וגם את השיר של הזמרת מהיוטיוב. אהבתי את סיפורה על סבתא וסבא שלה ואיך שהיא לקחה מהם את המיטב ואף למדה מהם איך להתנהל בחייה- זה יפה מאוד ונוגע ללב. מאחלת לה בהצלחה בבחירת עיר מגוריה וביצירות שלה. למדתי להכיר אישה מיוחדת ונעימה כאחת. תודה על שעה נפלאה ושמחתי לשמוע את סוף הסיפור של בר המצווה מספרו של רועי ישורון. סופר ממש מוכשר.
   קובי. הזמן את פרו׳ צוקרמן שוב. לא מיצית איתויצחק1/2/2014
   ראיון עם נטע אלקייםאריאל קרסיינטי27/1/2014
כל הכבוד לכם שהזמנתם אותה לשידור.אני זוכר את שנות השמונים שעבור המוזיקה המרוקאית היו נותנים את ה " אנטינה " 20 דקות בשנה ביום המימונה. המהפכה התרבותית ממשיכה במקביל לחדירה עולמית של מה שאנו מכירים כ : מוזיקות עולם. בכל העולם. הדלת היתה סגורה לפנינו נכנסנו דרך החלון.תודה לכל התכנאים שעזרו לשידור ואחרון אחרון חביב ל קובי מידן. אריאל
   הרבה ידע יש לרן.שולי ברק25/1/2014
מרתק לשמוע על נושא השרות הפרטי בבתי החולים שעתיד להתרחש...זה העידן לעשירים. הסיפור על אלוהים מחפש עבודה- כל כך משקף, לצערי הרב, את המציאות שלנו.
   הרבה ידע יש לרן.שולי ברק25/1/2014
מרתק לשמוע על נושא השרות הפרטי בבתי החולים שעתיד להתרחש...זה העידן לעשירים.
   התוכנית עם עזריה אלון- לא תקיןזהר21/1/2014
שלום, אי אפשר להאזין פה לתוכנית עם עזריה אלון, יש איזו תקלה. בבקשה תתקנו והעלו את הקובץ מחדש, זה מאוד חשוב שיהיה אפשר להאזין, במיוחד עכשיו כשהוא איננו ורוצים לשמוע כל, וקול זיכרון. תודה.
   עוד אדם עם מקצוע מענייןשולי ברק8/1/2014
לפני התכנית לא ידעתי שקיים כזה תחום או מקצוע ולדעת שיש כיום איזה 7,000 שפות שונות ברחבי העולם -זה נתון מדהים. אהבתי את הרעיון שאולי בעתיד יחדירו לנו לתוך הגוף משהו שיתרגם עבורנו במהירות כל שפה שנזדקק לה. כל הכבוד לצוקרמן שהוא יודע 11בשפות ואהבתי את השמות של ילדיו. מאוד נהניתי - תודה.
   הזמרת אילניתשולי ברק7/1/2014
אוסף שיריה היפים וכל הישגיה לעומת צניעותה והמשפחתיות בראש מעייניה - פשוט אישה כלבבי. נהניתי להקשיב. תודה.
   התרשמתי ממנה.שולי ברק7/1/2014
אישה שיודעת בדיוק על מה היא רוצה לדבר ולהגיב. שמחתי להכיר.
   אישיות עם לב וראש פתוח.שולי ברק7/1/2014
אני התרשמתי מאוד מהרב דניאל ויודעת על בית הספר שהוקם בירושלים לקירוב לבבות בין יהודי הגולה לארץ. בזמנו, מנהל בית הספר של בני, קובי זמיר, סיפר על הדבר הזה. כל הכבוד והלוואי והוא יצליח בדרכו...זה יתרום לכל החברה בישראל.
   אישיות של מנהיגשולי ברק7/1/2014
את זאב אהבתי לשמוע בתכנית של בני בשן ועכשיו זכיתי להכירו מזווית אחרת- כבר בנערותו, ניכר שצמח למנהיגות. אדם מעניין שעבר חיים מעניינים וכולו בשנות הארבעים המוקדמות-איזה הספק.
   ברכות לקובי ולצוות על כניסתכם ל-'20 הגדולים' יונתן31/12/2013
באתר i-cast , כך הרבה יותר נוח
   אדם נחמדשולי ברק30/12/2013
נהניתי להקשיב למיקי והשיר הראשון שהושמע- ממש יפה בעיניי. אז הוא עבר משבר בלהקה והלחץ והעייפות הנפשית וחוסר חופש ביצירה גרמו לו לחתוך בזמן כדי להציל את עצמו. וכמו כל בני מזל שור - חשוב לו להתמודד לבד בכל סיטואציה, העיקר להיות עצמאי כמה שרק אפשר...אני בטוחה שההצלחה שלו תגיע שוב, כי היצירה בדמו. שמחתי להכיר את מיקי ואני שמחה שהתקופה של ילדותו הנוראית מאחוריו וכיום הוא צופה עליה ויכול לחייך, כי הוא ניצח בגדול.
   אדם מיוחד, יוצר, יוזם, פתוח, פרוע ומאוד אמיתישולי ברק30/12/2013
שמחתי להכיר את אנגלמאיר ולשאלה של איזה ניקוד הוא שייך התשובה הכי נכונה עבורו הייתה-פיסוק...זה ממש הוא! וגם לך קובי, לאישיות שלך ממש מתאים נקודה ואחר כך פסיק...לא תיארתי לי ששאלה כזו יכולה לקלוע במשהו לאישיותו של אדם. אני בעד שתמשיך לשאול את השאלה הזאת עוד מרואיינים. אז אנגלמאיר את העבודה הראשונה יצר ל'טריפים' (ממש צחקתי) אורח חייו ממש מעניין, הוא לא נח לרגע גם כותב ספרים גם מלמד וגם יוצר סרט ועוד ידו נטויה...חשים שהוא אוהב את עשייתו. אהבתי את הסיפור שלו שהקראת בסוף התכנית-מלא הומור חכם ואני מצטרפת ומאחלת לו שיחיה עור חמישים שנה עם איכות.
   תכנית מעניינתשולי ברק30/12/2013
ממש נהניתי להקשיב לתכנית. צודקת ד"ר דליה שאם מפנים זרקור לכיוון אחד לשם נסתכל ובאמת מלמדים אותנו רק על מלחמות בעוד שקרו מלא דברים טובים בעולם. אהבתי את הניתוח שלה לגבי התקופה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים. ואף פעם לא חשבתי על האימהות והילדים בתקופה של מלחמה. אהבתי את השיר הראשון שבחרה ותפס אותה בברלין שבארץ התנהלה מלחמה בדרום. הבחירה של שירה השני שמזכיר לה את חברתה שמתה מסרטן - נוגע ללב. ולראשונה נחשפתי לקטע הזה של החליל- מקסים...אין לי מושג איך אפשר להירגע אתו לפני מבחני בגרויות. אהבתי את הסיפור בסוף- ג ד ו ל!!! דליה את אדם עם חשיבה מאוד מיוחדת ומקורית, שמחתי להאזין לך- תודה לכל מי שעשה את התכנית הזו.
   שאלה.שולי ברק14/12/2013
לקובי שלום. האם יש סיכוי שתראיין בעתיד את אהוד בנאי? אשמח אם זה יתקיים אי פעם.
   ד"ר אמיר - מקסימה.שולי ברק7/12/2013
אהבתי את הראיון עם ד"ר דנה אמיר היא מדברת בשפה כה יפה ורכה ומרגישים שהיא משוררת- זה בנפשה. אהבתי איך שהיא תיארה את שפת הפועל של אמה ושפת הכוח של אביה ואיך שאישיותה נבנתה משניהם. אהבתי את המשפט :ככל שגדלתי והפכתי לאמא, מצאתי בעצמי חלקים שלה והם נהיו כמו מתנות כאלה שהיא פיזרה ואני מצאתי בתוכי. התובנה שלפרידות וקשרים יש איכויות דומות. ואיך היא ובני משפחתה ליוו את האמא אל מותה, האם הייתה מעשית כל חייה ובסוף חלומותיה, שהיו מעשים, בוצעו על ידי בני המשפחה עבורה. פרידה שצבועה בצבעים שלה. (זה מקסים). לראשונה הקשבתי לשיר 'אני השר והשיר לי הוא עבד' - באמת שיר מיוחד. והקשבתי לראשונה לשיר של יהודית רביץ- את עושה אותי אמא ולפרשנות היפה של דנה : איך הילד בורא את אמא שלו ולא רק היא בוראת אותו, איך יש דו כיווניות לבריאה הזאת. איך שנולד ילד נולדת גם האמא ובכל פעם שנולד לה ילד אחר היא נולדת אחרת. לאמהות יש תפקיד חשוב מבחינה רגשית לאפשר לילד לחוות את החוץ את העולם שמסתתר מאחוריה, כמשהו מזמין ויפה, משהו שמזמין אותו אל תוכו ולהצית בילד סקרנות ולא כמשהו שצריך להיזהר מפניו ולהדוף את סקרנותו. וגם חשוב להותיר לילד חלל לא ידוע ולכבד את המקום הסודי שבלב שלו.- תודה על כל הידע העשיר הזה. ולקובי- אני מאמצת בכיף את המשפט: "מניפת שאלות פרושה בפניי"- מקסים, רק אתה יכול להמציא שילוב יפה כל כך או שהושפעת מהמשוררת שמולך.
   ליעל שרר- אני מסירה בפנייך את הכובע.שולי ברק5/12/2013
הקשבתי לראיון והזדהיתי אתך בתיאורים העצובים והקשים בחייך שהיית לבד, בלי הדרכה, כה תמימה ונלחמת במערכת גדולה וחזקה מול אביך וכל בני המשפחה שלך. ברגעים שעלו דמעות בעינייך (אפשר היה לשמוע זאת דרך קולך) גם עיניי הוצפו בדמעות. אני כל כך שמחה שבסוף ניצחת ושזכית להתנצלות של אביך. עצם חשיפת הנושא החשוב הזה של גילוי עריות במשפחה בצורה אישית רק מעצימה את גדולת מעשייך, אינך צריכה יותר לנסוע לאפריקה בשביל להתנדב ולעזור כי כבר בישראל את תצילי עוד הרבה...אני מאחלת לך שהחיים יאירו לך פנים הוקסמתי מאישיותך וגישתך לחיים - "היום אני במקום טוב אני בן אדם אחר, אני חיה, מחייכת, צוחקת והדבר הזה הוא חלק ממני ואיני מתביישת יותר וזה ההבדל הגדול!" אהבתי שאת מלמדת את תלמידייך: שפקעת הוא פוטנציאל לפרח. אני חייבת לומר שכל כך הבנתי את מה שקרה לך בירושלים, שצעקת את הלב שלך ואני חושבת שהמפקדת שלך במקום לשים יד על הפה שלך הייתה צריכה לחבק אותך חזק ולאמצך אל ליבה עד שתרגעי- אין לך מה להתבייש, את היית הכי אנושית שרק אפשר. ורציתי לומר לך - את אדם טוב ואדם איכותי ביותר.
   אישה חזקהשולי ברק24/11/2013
לכל אורך הריאיון פשוט הקשבתי! רונה היא אישה אמיצה מאוד, היא אספה את עצמה והתעצמה עד כדי עזרה לאחרים- זה בעיניי דבר גדול ומכובד. אני מאחלת לרונה שתחגוג מכל הלב את שנת היובל שלה, אני בטוחה שלמעלה תומכים בזאת. אז רונה חיה בשביל! בלי למה! - זאת חוכמת חיים. מאחלת לה הצלחה בכל העשייה החיובית שלה אם בתחום החינוך למדע ואם במקום החדש לריפוי...בקטע שבו סיפרה על השיר של אריק איינשטיין עוף גוזל, זה היה קטע חזק מאוד ופשוט הדמעות חנקו את גרוני לחשוב שהיא ואילן שרו את השיר הזה בקולי קולות ובקטע של 'ביחד כיף להזדקן' הם הביטו אחד בשני ואחר כך שהיא אמרה:" 'עוף גוזל' ועף לי גוזל." רונה את דוגמה ומופת לסביבתך וגם דמות ציבורית חשובה מאחלת אני לך שתרבה השמחה בהמשך מסעך בחיים. תודה על התכנית. זה היה מרגש.
   ניר ברנד מנגיש המוזיקה הקלסית לקהל הרחב שולי ברק19/11/2013
אני מקשיבה בדרך כלל לתכניתו של ניר בימי שישי ומאוד נהנית ורק לפני חודש או חודשיים שאלתי אותו אם הוא אירח כבר את קובי מידן והוא השיב במילה אחת: "טרם." והנה קובי מידן מארח את ניר ברנד- זה נחמד ביותר. אני מאחלת לניר בהצלחה בתכנית שלו סונטה לשקשוקה ובכלל אני יודעת שהוא אדם רב פעלים. אהבתי את המשפט שאמר: "אם הצלחתי, סימן שעמדתי על כתפי ענקים." ניר אכן מנגיש בדרכי נועם את המוזיקה הקלסית לכולם- מקטן ועד גדול. אהבתי את ההדגמה של הלב, נשימה והעפעפיים- מקסים. (אני כמו קובי, רק יודעת להאזין לזאת) אז הבנתי מניר שהמוזיקה שהיא מופשטת למעשה היא החיים עצמם רק צריך לספר את הסיפור שלה, כל אדם לפי דמיונו. למשל ההדגמה שנתן למוצרט עם השאלה והתשובה לפי המנגינה והמשיך זאת באנגלית- בהחלט הוא צודק שהקהל מחפש חיבורים באופן שמחמיא לו. בקשר לזה שהמנצח צריך גם קשר עם הקהל, זה ממש נכון. בקשר לזה שעולם המוזיקה הקלסית הפך יותר לסקסי זה נכון. מספיק לצפות בקונצרט של הכנר דויד גארט בברלין בשביל להבין זאת (הוא משלב קלסי וגם מנגינות מוכרות וככה הוא מצליח למלא אולמות). כל הכבוד לניר שבמחנה הפליטים בקניה הוא דאג להאכיל את הילדים המורעבים ורק אחר כך להשמיע להם מוזיקה. בכלל ניר אתה אחלה של שגריר למען ישראל- תודה. יופי של ראיון.
   ניר ברנד מנגיש המוזיקה הקלסית לקהל הרחב שולי ברק19/11/2013
אני מקשיבה בדרך כלל לתכניתו של ניר בימי שישי ומאוד נהנית ורק לפני חודש או חודשיים שאלתי אותו אם הוא אירח כבר את קובי מידן והוא השיב במילה אחת: "טרם." והנה קובי מידן מארח את ניר ברנד- זה נחמד ביותר. אני מאחלת לניר בהצלחה בתכנית שלו סונטה לשקשוקה ובכלל אני יודעת שהוא אדם רב פעלים. אהבתי את המשפט שאמר: "אם הצלחתי, סימן שעמדתי על כתפי ענקים." ניר אכן מנגיש בדרכי נועם את המוזיקה הקלסית לכולם- מקטן ועד גדול. אהבתי את ההדגמה של הלב, נשימה והעפעפיים- מקסים. (אני כמו קובי, רק יודעת להאזין לזאת) אז הבנתי מניר שהמוזיקה שהיא מופשטת למעשה היא החיים עצמם רק צריך לספר את הסיפור שלה, כל אדם לפי דמיונו. למשל ההדגמה שנתן למוצרט עם השאלה והתשובה לפי המנגינה והמשיך זאת באנגלית- בהחלט הוא צודק שהקהל מחפש חיבורים באופן שמחמיא לו. בקשר לזה שהמנצח צריך גם קשר עם הקהל, זה ממש נכון. בקשר לזה שעולם המוזיקה הקלסית הפך יותר לסקסי זה נכון. מספיק לצפות בקונצרט של הכנר דויד גארט בברלין בשביל להבין זאת (הוא משלב קלסי וגם מנגינות מוכרות וככה הוא מצליח למלא אולמות). כל הכבוד לניר שבמחנה הפליטים בקניה הוא דאג להאכיל את הילדים המורעבים ורק אחר כך להשמיע להם מוזיקה. בכלל ניר אתה אחלה של שגריר למען ישראל- תודה. יופי של ראיון.
   בני, אביר הרדיו- תיאור מדויק.שולי ברק16/11/2013
אני מקשיבה, כשאני יכולה, לתכניותיו של בני בשן בשעות הצהריים ואני חושבת שהוא מלך ממציאי המשחקים ועכשיו אחרי ששמעתי אותו בתכנית הזאת, אני מבינה שהוא איש משחקים גם בחייו כמו משחק הניווטים עם חברו איתמר (רעיון יצירתי ביותר). אני גם אהבתי את מעשה הקונדסות של יואב קוטנר (אני הייתי לוקחת זאת בהומור ולא מענישה אותו על כך. כולנו בני אדם שצריכים מדי פעם להתנער מהשגרה) אז הבנתי שהדרך של קובי התהפכה אחורה לאור השידור ההפוך- מתי שוב זה קרה לך? העובדה שאתה זוכר זאת- זה כבר לזכותו של קוטנר. ובני כמו יואב קוטרנר פותח את הרדיו למרחבים עם דימיון טבול בהרבה טוב. תפקידו של בני להפיץ טוב בעולם, בדרכו. אני כבר אוהבת את הסיפור על אולב, נהג האוטובוס...יש בזה מדמותו של בני. אני מכירה את בני מתכנית הזמזום שלו אליה הייתי מצטרפת כל יום חמישי בשעה ארבע לפנות בוקר לזמזם בחופשיות ונוצרת אכן אינטימיות מסוימת. אוהבת את המשחק חוש הנחוש, רק שלא ידעתי שזו דרכו לייצר שקט לטובת האדם המערבי שזקוק למצרך הנדיר הזה- כל הכבוד...דרך משחקים הוא משיג את מה שהוא רוצה. אהבתי את המורה שביקשה מהילדים לכתוב על שלושה דברים שבזכותם עולמם עומד ואהבתי את מה שחיבר בני- כהרגלו, אופטימי בצורה מושלמת. זו לא פעם הראשונה שקובי מספר על רצונו לפתוח את מגירת ילדותו וצעירותו, כדי לראות אם הוא השתנה או נשאר אותו דבר ומה זה יעשה לו?! זאת באמת דילמה. נהניתי להקשיב וגם מהמוסיקה -תודה.
   אהבתי את התכניתשולי ברק14/11/2013
ד"ר לוריא, קודם כל יודע לספר סיפורים ובחייו שזורים מלא סיפורים ממש מרתקים. וזה שהוא הלך למשרדו, של מי שעתיד לאמצו ואח"כ מה שהסתתר מאחורי זה- פשוט הקסים אותי...נפתלות דרכי העולם. אהבתי לשמוע דרכו על חיי רמברנדט, ניכרת אהבתו לצייר הזה! זה מדהים שכבר מגיל תשע הוא התרמברנדט...הוא נפעם מזה שזכה לדבר עם אחיינו של ואן גוך ולך קובי, היה הכבוד לדבר עם אדם שדיבר וראה את אחיינו של ואן גוך, אבל יותר מזה נפגשת עם אדם שהוא צאצאו ה- 16 של הארי הקדוש. באמת לד"ר לוריא יש מקצוע מעניין מאוד והתחלתי להבין את האנשים שגונבים ציורים בסדר גודל כזה : פיגוע מיקוח והוציא כסף מהביטוח. מאוד נהניתי לאורך כל השיחה הזאת- תודה.
   איש הספריםשולי ברק12/11/2013
אני מכנה את איתמר -איש הספרים ואני מכירה אותו מתוכניתו של ירון אנוש. שמחתי להכיר אותו קצת יותר דרך התכנית הזאת ומעתה אולי אכנה אותו -צייד הספרים- אכן מקצוע מיוחד. ידעתי שהוא כותב פה ושם אבל לא ידעתי שבעברו הוא היה סופר, זה נחמד. אני תמיד מתפעלת מהזיכרון שלו.
   דינה חמודהשולי ברק12/11/2013
לא ידעתי שדין דין חזרה בתשובה וממש נהניתי להכיר אותה לאורך התכנית. היא באמת שובת לב ואני חושבת שאימהות קודמת לכל. אין כמו שאמא מגדלת את ילדיה, אני תמיד דגלתי ודוגלת בכך. אני בטוחה שהיא תחזור לשיר וליצור- זה בדם שלה. היה כיף של שעה.
   תכנית מלמדתשולי ברק12/11/2013
איזו יופי של תכנית. ממש גרם לי ללכת ולפתוח את שיר השירים ולעיין בו. אהבתי את השין הלוחשת לעומת השין השורפת. ספר השיר של השירים-רעיון מדהים. ספר שנכתב ע"י הרבה אנשים ואפילו אישה כתבה - אישה שמעדיפה את הרועה על פני שלמה- ממש פתחתם את סקרנותי. אני אלך לראות את הספר של פרופ' זליג גם כדי לראות את הציורים המשולבים בו. מאוד נהניתי ותודה על הלימוד הזה.
   מעניין.שולי ברק26/10/2013
אף פעם לא חשבתי על התחום המעניין הזה והכול היה חדש לי. אהבתי את ההבחנה בין האינטימיות של פעם שבה שני אנשים גילו אחד על השני משהו דרך דו שיח והפנימיות הייתה פנימה. העולם הפנימי הסודי והיקר חולק לאנשי סוד דומים וכיום בשל הרשת החברתית האינטימיות כמו סחורה בשוק, לשם קיום התקשורת עצמה וזאת תוצאה מובהקת של הקפיטליזם...ההחמצה שלו אם הוא הולך לישון לבד- הרגשתי עצב, אבל הוא תיקן ואמר ממש אין מקום לדאגה- זה החזיר לי שלווה. היה מעניין הניתוח על הבלש הישראלי ואני נוטה להסכים עם התאוריה שלו. - תודה.
   מעניין.שולי ברק26/10/2013
אף פעם לא חשבתי על התחום המעניין הזה והכול היה חדש לי. אהבתי את ההבחנה בין האינטימיות של פעם שבה שני אנשים גילו אחד על השני משהו דרך דו שיח והפנימיות הייתה פנימה. העולם הפנימי הסודי והיקר חולק לאנשי סוד דומים וכיום בשל הרשת החברתית האינטימיות כמו סחורה בשוק, לשם קיום התקשורת עצמה וזאת תוצאה מובהקת של הקפיטליזם...ההחמצה שלו אם הוא הולך לישון לבד- הרגשתי עצב, אבל הוא תיקן ואמר ממש אין מקום לדאגה- זה החזיר לי שלווה. היה מעניין הניתוח על הבלש הישראלי ואני נוטה להסכים עם התאוריה שלו. - תודה.
   מיוחדתשולי ברק26/10/2013
שמחתי להכיר את שרון אייל, היא מאוד מיוחדת ומה ששמעתי ממנה זה את הפשטות והאמיתיות, אין בה שמץ התנשאות. אהבתי שסיפרה שיצירתה באה מתוך שמחה וכיף ושקושי מוציא דברים טובים. מאחלת לה ולגיא בהצלחה בלהקתם המתרקמת ואהבתי מאוד את המוסיקה ששולבה לתכנית וכמוה אני חושבת שיופי שבה מבפנים עושה רק טוב.
   שיחה מרתקת מאודשולי ברק26/10/2013
אני מאחלת לפרופ' גל קמינקא עוד עשרים וחמש שנים באונברסיטה. החיים שלו ממש מלאים. אהבתי שאת מאמריו הוא כותב על רקע המוסיקה של באך. הקטע המוסיקלי שהושמע, נכון שהוא מוכר, אבל פתאום אהבתי זאת יותר...מעניין היה להיכנס לעולם הרובוטיקה ולדעת כמה קשה לתכנת את הרובוטים במשהו שאנו כבני אנוש עושים בקלות. מפחיד לחשוב שבשל תוחלת החיים המתארכת אנו, הדור של גל ושלי נגיע לטיפולם של רובוטים או עובדים זרים...בכלל היה מעניין לשמוע על דברים שלא חשבתי עליהם אף פעם- תודה.
   אושייהשולי ברק26/10/2013
שייקה לוי - מספיק להביט ומתגלגלים מצחוק. למדתי עליו כמה דברים שכלל לא ידעתי כמו שהוא נשוי פעם שלישית ושאין לו ילדים...באמת חשבתי לעצמי שיש משהו בצמד המילים -הליצן הבוכה. עם ילדות כזו והישגים כאלה אני מגיעה למסקנה שבאמת שמציאות כואבת מחשלת ומביאה לתוצאות טובות. אהבתי מאוד את סיפוריו של אלכס אפשטיין- יש לו חשיבה מיוחדת עם פוטנציאל אדיר...גם אותי, לא פעם, הוא מותיר עם חיוך, למרות שזה צריך להיות עצוב...
   תכנית נהדרתשולי ברק23/10/2013
לידיעתך- התגעגעתי וחצי!!! אלא שרק ביום שני שמעתי פרומו שלך בגלי צהל ורק אז הבנתי שחזרת לשדר את התכנית והנה שפתחתי את האתר גיליתי כמה תכניות כבר עברו בלי ששמתי לב- אז הורדתי לי למכשיר ה-mp3 שלי ואשמע אותן בזמן שלי ובשקט שלי. את התכנית הזו שמעתי היום בבוקר, אז תתחדש על הרכב ועל הזקן ואמרת שאתה לא מחליף את אשתך האהובה אז נזכרתי בכמה משפטים מתוך שיר של אהוד בנאי בספרו 'זוכר כמעט הכול':"דע לך, זהב טהור זורח בביתך, ואין בכל העיר טובה כאשתך. אבל אתה צריך ללמוד כל יום לראות אותה אחרת, כמו שמש חדשה ששוב ושוב זוהרת, ואתה צריך לראות אותה כל לילה מקודשת, כמו הלבנה המתחדשת." ובקשר לסרט שדיברתם עליו - ממש עושה לי חשק לראותו, המוסיקה שמלווה אותו גם היא מצאה חן בעיניי. באמת ארי פולמן נשמע לי כאדם מעניין ביותר. אהבתי את הסיפורים הקצרצרים שהקראת בסוף התכנית של אלכס...ממש נהניתי ותודה לך קובי שחזרת לשדר - זה כיף גדול עבורי.
   האם יעלו הקלטות חדשות? קרן7/10/2013
הבנתי שהתוכנית חזרה
   זו הייתה תוכנית של תובנותשולי ברק11/8/2013
כל התובנות שהצליחה עדי אשכנזי להוציא מקובי :ה 1.קובי סיפר שהוא הולך את הליכותיו במסלול שמתחיל ליד שפך הירקון ובהמשכו צפונה השביל מוביל לאורך הים לכיוון שדה דב. בהליכה הזאת הוא שם לב שישנם שני סוגים של אנשים, סוג אחד כמוהו, לשם הספורט כלומר הולכים, רוכבים על אופנים או רצים לבד או בזוגות והסוג השני זה של חרדים שבאים עם לבושם המאופיין ומגלגלים עגלה, לפעמים שתיים, כלומר חמישה עד שבעה נפשות במשפחה והם הולכים לרוחב, ומטרתם זה טיול. וכך נוצרת כל פעם מחדש מלחמת תרבות לאור השקיעה שברור לחלוטין איך תמיד תוכרע, כי אנחנו אחד או שניים והם שישה או שבעה!!! 2. עשו מחקר בו לקחו שתי קבוצות אוכלוסייה ונתנו לאנשים בקבוצות לאכול (לצורך ההסבר) נגיד 1,000 קלוריות ביום. לקבוצה הראשונה אמרו לאכול: 700 קלוריות בארוחת בוקר 200 לארוחת צהריים ומאה בערב. לקבוצה השנייה אמרו לאכול מאה קלוריות בבוקר, 200 בצהריים ובערב לאכול את ה-700 קלוריות והתוצאה הייתה שהקבוצה שאכלה 700 קלוריות בבוקר רזתה והקבוצה שאכלה 700 קלוריות בערב השמינה. 3. תסביך הילדות שלי: שהייתי ילד חשבתי שרגליי קצרות מדי ורוב השנה הסתדרתי עם זה, בקיץ זאת הייתה תמיד בעיה. בכיתה ו' לקחו את כל הכיתה לבריכה ללמוד שיעורי שחייה. וכאן הוחמרה הבעיה עד שניגשתי לאמי ואמרתי לה שתקנה לי בגד ים ברמודה (אז לא הבנתי שזה מקצר יותר את הרגליים. היום אני יודע). אמי נסעה במיוחד מנתניה לחנות בת"א וקנתה לי ברמודה מנומר בצבעים של שחור כתום וכך הלכתי לבריכה שכל האנשים לא יכלו להסתכל אלא לרגליים שלי! לפעמים נואשות נראית כמו אומץ! הקטע מהספר של פול אוסטר- יומן חורף: "נדמה לך שזה לא יקרה לך לעולם, שאתה האדם היחידי בעולם שאף אחד מהדברים האלה לא יקרה לו ואז זה בא. אחד, אחד הם מתחילים לקרות לך כשם שהם קורים לכל אדם אחר. כפות רגליך היחפות על הרצפה כשאתה יורד מהמיטה וניגש לחלון. אתה בן שש, בחוץ יורד שלג וענפי העצים בחצר האחורית מלבינים. דבר עכשיו לפני שתאחר את המועד ואחר כך קווה שתוכל להמשיך ולדבר עד שלא יהיה דבר לאמרו הלו הזמן אוזל. אולי מוטב לזנוח לפי שעה את סיפוריך ולנסות לבחון איך היה לחיות בתוך הגוף הזה מהיום הראשון הזכור לך עד היום הזה, קטלוג של נתונים תחושתיים... יש חשק להמשיך- ממש סקרנת אותי. שתיהנה מהחופשה ותשוב במהרה עם כוחות מחודשים.
   תכנית פאנהדרת...שולי ברק6/8/2013
למדתי על המהפכה האינטרנטית, איך שכוח עובר מהשלטון להמון, לקראת פאנארכייה. פייסבוק שמרחיק קרובים ומקרב רחוקים- זה כל כך נכון! והיכולת של דור ה-y לנהל פרויקטים וקבוצות רבות בו זמנית. צמיחתה של תורת אבולוציה רשתית וצורת החשיבה הופכת 'לדגיגים שרודפים אחרי כריש' ראיית העולם כרשת, כמחולק. המדיה האלקטרונית החדשה הזאת מחזירה אותנו לחמלה, מחברת אנשים שתופסת את המדיה המכנית שפרקה את החברה. המודרניים של המאה ועשרים הפכו לפרימיטיביים של המאה עשרים ואחת. זו פעם ראשונה שהקשבתי באמת לשיר של ג'ון לנון על האישה היא הכושי של העולם ואולי באמת הפמיניזם יתחזק ברגע שהגברים לא יצטרכו לעבוד עבודה פיזית, כי רק בזה יתרונם...יופי של תכנית- נהניתי מאוד ואני מאחלת לד"ר אשר שיזכה להרבה שנים של בריאות ואיכות כדי לראות את תחזיותיו מתגשמים.
   אתי אישה מדהימהשולי ברק30/7/2013
כבר מתחילת השיחה ביניכם שמתי לב לצחוקה החביב ונכבשתי באישיותה, איזה ביטחון ואיזה כישרון וכמה הספק יש באישה אחת והשאיפות שלה פשוט גולשות על גדותיהן וכמו שאיחלת לה שחמישים אחוז משאיפותיה יתגשמו אני אהיה נדיבה יותר והלוואי ותצליח להגשים את כולם, כי היא שועטת לעבר המטרה במלוא המרץ, אז יש מצב שיצליח לה...הצוות שלך 'הפיל' אותך בקטע של היהירות והנעלה פעמיים במשך התכנית- אל תתבאס-זה אתה וככה אני מעדיפה שתישאר-זה החן שלך. הקטע שקראת מאוד נכון, שזה מייאש להגיע ל-64....תודה על תכנית מהנה.
   היה מאד מעניין, רק חבל שקובי לא נתן לדבר...מוטי 30/7/2013
קובי מנחה מעולה, והתוכניות בד"כ מרתקות. הפעם, קובי הרבה פעמים קטע את המרואיין, לא נתן לו לסיים רעיון, ניסה להכניס לו לפה דברים שקובי חושב... קובי - אנא, המשך בעשייתך הברוכה, אבל תן קצת יותר מקום למרואיינים
   נחמד היה להכיר את מאור כהןשולי ברק23/7/2013
ראיון נחמד אהבתי (ולא האמנתי) את מה שאמא שלו ביקשה שילחין: אל תתחתנו בנות, רק אל תתחתנו, תחליפו שמלות, תסרוקות, עגילים, תחליפו 60 מחזרים בשנה, תקחו מזומן בעבור משגלים, תשימו את הכף בבנק בפינה, תחביאו דולרים בארון הכלים, בגיל 50 בעונה השחונה, תקנו אז בכסף חסדי נערים..." ואחרי זה היא שואלת את מאור, בנה:"נו, מתי כבר תתחתן?" זה קטע ממש טוב. אהבתי את שיריו- תודה.
   תכנית מעשירהשולי ברק19/7/2013
תודה קובי על התכנית, סוף כל בסוף ניתן לשמוע אותה ממש טוב, כנראה שהתקלה תוקנה. ממש אהבתי את זה שהעלת כל מיני ידוענים בקשר לנושא כה נכבד, מהם למדתי המון וגם את שירו של אהוד בנאי, שלא שמתי לב אליו אף פעם- שיר חזק מאוד (תודה לעלמה זוהר שבחרה אותו) וגם אהבתי מאוד את הקטע מספרו של בשביס זינגר ובכלל מה שסיפרו יתר המרואיינים- מרתק.
   לקובי - בקשהשולי ברק17/7/2013
חשבתי לתומי שהבעיה היא במחשב שלי ומאחר ועוד אדם התלונן אז כבר כמה תכניות שפשוט לא ניתן לשמוע את ההקלטות של תכניותך היות והקול חלש האם יש באפשרותך לידע ולבקש שאת התכניות העתידיות יוכלו להגביר את הקול, שגם שאוריד לmp3, אוכל לשמוע וליהנות. אתה יודע שאני מאוד אוהבת להאזין לתכניותך. תודה מראש- שולי.
   לקובי - בקשהשולי ברק17/7/2013
חשבתי לתומי שהבעיה היא במחשב שלי ומאחר ועוד אדם התלונן אז כבר כמה תכניות שפשוט לא ניתן לשמוע את ההקלטות של תכניותך היות והקול חלש האם יש באפשרותך לידע ולבקש שאת התכניות העתידיות יוכלו להגביר את הקול, שגם שאוריד לmp3, אוכל לשמוע וליהנות. אתה יודע שאני מאוד אוהבת להאזין לתכניותך. תודה מראש- שולי.
   הקול בתוכנית עם מאיה דוניץ חלש במיוחדגיא16/7/2013
אפשר להעלות קובץ חדש? תודה
   איזכור שם המרואייןיפיה וייס16/7/2013
התכנית מקסימה, אך נקודה למחשבה : נא לחזור על שם המרואיין גם בסוף, ורצוי גם כמה פעמים במהלך הראיון. אם לא שמעתי את הפתיח או הצטרפתי להאזנה יותר מאוחר אני צריכה לנחש את שמו. הערב הדבר ממש בלט והפריע , כי התכנית ארחה מס' אנשים בניגוד לפורמט הרגיל.
   האם יש סיבה לכך שהתכנית אינה זמינה באייטונס?ענת10/7/2013
האם יש סיבה לכך שהתכנית (המעולה) אינה זמינה באייטונס כמו פודקאסטים אחרים? יש סיכוי שזה ישתנה בהמשך? תודה רבה.
   אישה מרשימהשולי ברק30/6/2013
מלכה נשמעת מאוד כנה שאוהבת את החיים מנסה לשדר משמעות ונוחות לחיים של הסובבים אותה.
   תכנית מקורית - הוקסמתישולי ברק26/6/2013
קובי יקר, רק אתה יכול לחשוב על הרעיון הזה לכבוד שבוע הספר. אודיה, שאני מאוד אוהבת להאזין לה, אני מאוד מעריכה ואוהבת את דבריה. את מיקי בן כנען הם ראיינו בציפורי לילה וכבר אז דיברו על ספרה 'אם החיטה' ואכן, הקטע שקראת רק מותיר אותי לדעת מה הלאה. את מלכה הרבנית בעקבות הקטע המרגש שהמליצה מספרה של ליזי דורון, אני הולכת לשמוע שוב את התכנית בה אתה מראיין אותה והספר שהומלץ בהחלט מעורר רצון לרכוש אותו. על אורית גידלי המשוררת (אין מה לדבר), אני משוטטת בבלוג האיכותי, המתוחזק, המעודכן, העשיר והאסתטי שלה - כולה רק נתינה כל הזמן ותשובתה על הולכת ספרה בשבוע הספר: "זה נעים לי מאוד, זה הופך את הדפים בספר למניפת רוח, כי י מי שמדפדף..." כל דיבורה זה שירה. כל כך כיף להאזין לה ותודה על ההסבר שלה לשיר של נורית זרחי (אחרת לא הייתי מבינה כלום), יענקל'ה המליץ על ספר, שאינני יודעת אם אי פעם אקרא...אבל מי יודע?!!! ולסיום השיר 'כל מקרה' של ויסלבה לפי בקשתה של אתי אנטה- מאוד יפה לחתום עם זה תכנית מיוחדת ויפה. תודה. מאוד נהניתי. ובקשר לתחילת התכנית סדר המחשבות שלי על מכירת 'ways' היה מס' 3, אח"כ מס' 1 ובסוף מס' 2.
   תכנית כלבבישולי ברק25/6/2013
אין על ציפי שביט. כמהחוכמות חיים שהזכירה: גם בדיחה לא מוצלחת טובה יותר מטיפול שורש. יש לסמוך רק על עצמך. לא משנה בת כמה את אלא מי מזריק לך בוטוס. ושצ'רצ'יל בן התשעים נשאל לשלומו הוא ענה: נפלא בהתאם לאלטרנטיבות. הפתגם- משביעו רעב מרעיבו שבע. ושאנשים לא מרוצים מהמראה שלהם אז אביה סיכם: "כל אחד בעצם רוצה מה שאין לו. אנשים עם שיער מתולתל רוצים שיער חלק ואנשים עם שיער חלק רוצים שיער מתולתל והקרחים רוצים שכולם יהיו עיוורים! לדעת למצוא את הטוב בבני אדם כמו אותו יהודי שנפטר ובהספד לא היה אדם אחד שיכל לומר עליו דבר טוב בסוף יהודי אחד אמר: יענקל'ה, כולם יודעים שהיית רמאי, שקרן, זבל של אדם, אבל השארת אחריך שני בנים שבהשוואה אליך- אתה צדיק". ושההומור זה דרך של הגנה. היה ראיון נחמד ביותר- תודה ואיך ציפי סיכמה שחושבים טוב מזמנים את הדברים הטובים שיקרו.
   תכנית כלבבישולי ברק25/6/2013
אין על ציפי שביט. כמהחוכמות חיים שהזכירה: גם בדיחה לא מוצלחת טובה יותר מטיפול שורש. יש לסמוך רק על עצמך. לא משנה בת כמה את אלא מי מזריק לך בוטוס. ושצ'רצ'יל בן התשעים נשאל לשלומו הוא ענה: נפלא בהתאם לאלטרנטיבות. הפתגם- משביעו רעב מרעיבו שבע. ושאנשים לא מרוצים מהמראה שלהם אז אביה סיכם: "כל אחד בעצם רוצה מה שאין לו. אנשים עם שיער מתולתל רוצים שיער חלק ואנשים עם שיער חלק רוצים שיער מתולתל והקרחים רוצים שכולם יהיו עיוורים! לדעת למצוא את הטוב בבני אדם כמו אותו יהודי שנפטר ובהספד לא היה אדם אחד שיכל לומר עליו דבר טוב בסוף יהודי אחד אמר: יענקל'ה, כולם יודעים שהיית רמאי, שקרן, זבל של אדם, אבל השארת אחריך שני בנים שבהשוואה אליך- אתה צדיק". ושההומור זה דרך של הגנה. היה ראיון נחמד ביותר- תודה ואיך ציפי סיכמה שחושבים טוב מזמנים את הדברים הטובים שיקרו.
   שמחתי להקשיבשולי ברק24/5/2013
לקובי-ראשית, יש לך קרוב משפחה מעניין וזה רק צירוף מקרים ששמעתי את התכנית של צבי מזא"ה ואח"כ את דרור בורשטיין ולא זכרת שאצלך ממש בתכנית נאמר לך למה דומה עבודת האסטרונום, כלומר לקח לך זמן לעלות על זה ואמרת, כמו תמיד, שאלצהיימר זו אינה מחלה זה שם של איש! כמובן שצחקתי מהיכולת שלך להימלט ממבוכות בצורה אלגנטית (הלוואי עליי). בזכות התכנית גלשתי לבלוג מתחת לשולחן של דרור. איזה בלוג אדיר ומעניין מלא גיוון ומסודר להפליא, כיף לשוט בו וכבר הכנתי מרק עדשים אדומות עם בטטה ותפוחי אדמה כמו במתכון שהציע -יצא ממש טעים. גם הבת שלי טבעונית. אהבתי את הסיפור על הקיסר בו ועל ההסבר שלו לכך והשיר בעל שלוש השורות: כמה יפה, מבעד לחור שבדלת , נהרות השמיים. כל הפילוסופיה מאחוריו שהשיר הוא קטן, כמה שורות, אבל המשמעות שלו או למה שהוא מכוון זה כבר משהו גדול כמו שהעין שלנו הקטנה יכולה לראות את שביל החלב. כל סיפור טוב הוא חור בדלת החיים שלנו. הטבעוניות, הבודהיזם והחמלה של דרור לבעלי חיים והדרך שהסביר זאת: אם תבין שהירח הכרחי לקיום שלך אז תפעיל את אותו מנגנון שפועל על תרנגולת, להבין שיש בינך ובינה גם קשר ולא תרצה לפגוע בה. מאוד נגע ללבי הזדקנות הכלב של קובי שצריך לנקות אחריו והוא כבר לא מריח, לא רואה ולא שומע ולראות מה נשאר ממנו זה שיעור לא פשוט אבל חזק לחייו של קובי. ואת סיפור הריב בין בני הזוג מתוך הספר 'אחות שמש' העליתי על הכתב- קטע מאוד מרגש והזדהיתי איתו מאוד- לדרור, אתה אדם מאוד איכותי וחכם שמעתי את התכנית פעמיים- תודה. (אני מודה לכל מי שאפשר את הפקת התכנית )
   מרתק.שולי ברק24/5/2013
איזו תכנית מעניינת.ההסבר שלו על מה זה אסטרונום. כמו אדם שכל חייו יושב בחדר סגור ועציץ לידו והוא חוקר ומפתח את כל תאוריית הבוטניקה שלו על סמך אותו הצמח בעציץ בלי לראות פרח, עץ או דשא אמיתיים עד שיום אחד הוא מציץ דרך חור בדלת ורואה פרח, עץ ודשא אמיתיים בלי יכולת להגיע אליהם ואז כל תפיסת הבוטניקה שלו משתנה, ככה האסטרונומים מציצים לעולמות אחרים במרחבי החלל להבין את המתחולל בהם אך ללא יכולת להגיע אליהם..בחירתו בשיר היפה של חווה אלברשטיין-שזו שיחת מוסר הכי טובה שנשמעה. (אני אהבתי את הפזמון: הרגל הופך לטבע וטבע קשה לשנות אבל בדרך קבע יש לנסות. לדעת את ההבדל בין שמשות לבין כוכבי לכת שלשמשות יש אנרגיה משלהן. ככל שמסתכלים רחוק יותר ככה רואים עולם קדום יותר- מדהים ובלתי נתפס בעיניי. וההסבר על החור השחור-מעניין מאוד. לדעת שהשמש פולטת אנרגיה שמניעה את כל מה שקורה בכדור הארץ. שאנו בתקופה שהיא מחצית חייה של השמש ולהבין שהשמש תיגמר בעוד ארבע וחצי מליארד שנים (כמו הבדיחה- חשבתי ארבע וחצי מיליון שנים ונרגעתי) והכי אהבתי את התאוריה שלשמש יש כוכב תאום, בן זוג, כמו שרוב השמשות חיות בזוגות (כל ההשוואה שלו ליחסים בין זוגות בני אדם-מקסים) אהבתי את המשפט: לא טוב היות הכוכב לבדו. לדעת שהעולם אינו מחזורי, אלא לבני אנוש בטווח הקצר, ושהכל סופי...הותיר אותי קצת עצובה אפילו שלא אהיה כאן שזה יקרה.
   אהבתי.שולי ברק24/5/2013
שעה של חיוכים. שרית אדם אופטימי. זה ניכר מדבריה ומסיפור על פעולותיה ועשייתה בחייה. שיר ההודיה של דנה ברגר, אכן נפלא ואני שמחה שהיא הסבה את תשומת לבי לשיר הזה...הספר 'היוצר פינת החופר' אכן גדוש בהומור. אהבתי את רעיון הברבי בלות. הסיפור שלה על הבת מצווה שלא נחגגה בשל מלחמת יום כיפור והתיקון לחגיגת הבת מצווה שלה בגיל ארבעים והקישור שעשית לספר 'הקיץ של אביה' והגילוי שהיא זו שהקלידה את הספר עבור גילה אלמגור- פשוט מדהים!!! נפתלות הן דרכי האל. בקשר לאלה ששוכחים- יש לי פחד לשכוח אש על הכיריים לכן אני אומרת בקול רם- אין אש, אין אש-על כול להבה, לפני צאתי מהבית והילדים שלי צוחקים על זה -זה הפך לבדיחה משפחתית ובקשר לחיפושים שלי את נושא המפתחות פתרתי- יש לי מקום אחד בו אני מניחה את המפתחות-זה חוסך לי את הבלגן על היתר אני ממשיכה לחפש...יש שני משפטים שאהבתי שהתנפץ חלומה היא אמרה- תקופה שקימטה את נשמתי. והמשפט השני שהוא גםת שם ספרה העתידי- כמה רעש בדרך אל השקט. שיהיה לה בהצלחה בדוכן 'עם עובד' -בשבוע הספר.
   ממש כיף היה להאזיןשולי ברק28/4/2013
ענת לוין הצטיירה בעיניי, לפי הריאיון, כאדם מאוד רגיש ומחבק. אהבתי שהיא רצתה גם שיר אופטימי להציג בפני קהל המאזינים, אבל גם בשירים ששזרתם לאורך התכנית התגלו מעומק ליבה הנושאים אותם רצתה להעביר בצורה יפה וברורה כל כך למאזין או לקורא. איך שקובי ציין לפעמים שירים נפתחים ולפעמים לא, לכן צריך לחזור ולקרוא בשקט ואז אולי שיר שהיה סגור נפחת פתאום. אהבתי את תשובתה לרב בני פרל בהשמעת השיר של אבנר גדסי, שאגב גם אני בפעם הראשונה מקשיבה היטב למילותיו של משה בן שאול -'מנגן ושר' ומצאתי שהמילים פשוט מקסימות: "מנגן ושר חלומות קטנים בלילות העיר הגדולה עלי: מדברים בי גשם ועננים מילים פשוטות פסוק אולי." ומה שיש לי להגיד על דברי הרב פרל שחושב שהשירים המזרח תיכוניים נחותים ולא ראויים למעמד הדלקת המשואות זה א. הפוסל- במומו פוסל ב. לא כל השירים מחויבים להרשים את הרב, יש עוד קהל חוץ ממנו ג. כל שיר תמיד ייגע בלבו של אדם אחד לפחות ויעשה בו משהו- זה מספיק לעצם השמעתו. וכמובן שאהבתי את תשובתה של ענת. אני מאחלת לה הצלחה בהמשך דרכה וכמובן שעליה לכתוב שירי אהבה עבור עדי, בעלה, אולי גם אנחנו נזכה ליהנות מהפירות. תודה לך קובי ולכל הצוות.- משולי.
   מרגש, מרגש, מרגש ומעניין - למדתי המון.שולי ברק28/3/2013
ד"ר שונית שחל פורת- אישה לוחמת וחכמה ומלאת חן וקסם-אהבתי להאזין לה ושמעתי את הריאיון הזה שלוש פעמים. קובי מידן צדק שילדים איכשהו יודעים לבחור את ההורים שלהם, שהם נולדים ואני מצפה מאוד לתכנית הבאה אתך -שיחה על מושגי היופי היפני, כמו שקובי הבטיח. אהבתי את תשובותייך לשגרירות היפנית כאשר רצית לקבל מלגה והקשיים שהיפנים הערימו עליך בלימודים, אבל אהבתך לספרות היפנית גברה על הכול. אהבתי את השיר -ללכת תוך התבוננות בשמיים. שיר שנוצר ב-1964 שנת הולדתך, שיר שמבטא את הרוח של יפן אחר המלחמה. צעיר יפני הולך עם ידיים בכיסים מביט אל השמיים ונזכר בתקופות העצובות ביותר של חייו ויודע שהעתיד הטוב נמצא מעבר לעננים...והוא צדק הגיעה האולימפיאדה. להבין שבתרבות היפנית יש את מה שצריך לומר ולעשות ופרוטוקול פנימי- מה שחושבים באמת. צירוף המקרים של הגשת התיזה לדוקטורט על יחס העם היפני למוזרויות קוגניטיביות, ובאותו יום נולד אייל. כאשר קובי קרא את שירו של איל עיניי מלאו דמעות וכאשר איל עצמו הקריא את השיר כבר בכיתי. (מיד אחרי הריאיון גלשתי לבלוג שלו. עם הזמן אגיב לו כמו אחרים) ממש ילד מוכשר, רגיש וחכם מאוד. ילד שעיניו דיברו עד גיל שבע וחצי מסביר את היכולת הגבוהה בהבעת הכתיבה שלו. בגיל ארבע שונית עם מיכל הראל כתבו ספר ילדים וקראו לו -האם אתה מקשיב האם אתה עונה לי- מדהים כמה שהשיר של רחל שפירא, בביצועה של אילנית בעקבות הריאיון הזה קיבל אצלי תפנית ומשמעותו עכשיו כמו ששונית אמרה על היחסים בינה לבין בנה- מ ק ס י ם. אהבתי ששונית אמרה שאם גידול איל אין יום דומה למשנהו ושהם השכילו לקחת את המצב וליצור בחיים שלהם דיסנילנד של ידע וחוויה. אכן ריאיון מעורר השראה ורצון להקשיב לדבריה של שונית עוד ועוד- תודה על עונג רצוף.
   אדם שעבר כול כך הרבהשולי ברק24/3/2013
הקשבתי לעופר ועל מה שעבר: הפציעה מחלתה של אשתו, מיכל על אביו והמוות שלהם באותה שנה ויחד עם זאת הוא המשיך להיות פעיל בעיסוקיו הרבים...חשבתי לעצמי איך יש לו מספיק זמן לכול העשייה הזאת? אבל מה שהכי נגע לי בלב, כמו לבן שני, הסיפור מההספד של עופר על אביו שבנסיעות הארוכות שלו ושל אחיו במושב האחורי באוטו, אבא שלהם היה שולח יד ללטף מישהו והם, שניהם היו רבים על היד הזאת. ושבן שני אמר שהוא שולח את ידו אחורה ללטף את ילדיו הוא תמיד נזכר בסיפור הזה. תודה על השיתוף - זו דוגמה מקסימה שאני חייבת להעביר הלאה...
   תיאוריה מעניינתשולי ברק24/3/2013
ממש מרתק היה לשמוע על המחקר של דפנה בקשר למגדר...מי יודע אולי היא בדרך הנכונה. תכנית ממש מעניינת. תודה ולדפנה בהצלחה.
   אישה עם נוכחותשולי ברק21/3/2013
אהבתי לשמוע את קולה וצחוקה. היא אישה דעתנית עם המון הומור כמו ששאלה בפייסבוק את חברותיה - מה ללבוש לתכנית של קובי מידן ובסוף היא הגיע עם שחור צבעוני. כאשת מר"צ פעילה היא משתתפת בהפגנות ואף לוקחת את ילדיה ושזה מצחיק שהיא רוצה לחבק את בתה, בת השבע אז הילדה מתחילה לדקלם לה: "הגוף שלי שייך לי, איזה חלק מהלא, לא הבנת עד פה", כי היא שמעה אותנו, המפגינים, צועקים ככה במהלך ההפגנה. או שהילדה הקימה אוהל מחאה בבית כי אין צדק חברתי בבית... אהבתי את דעתה על זוגיות - שגם בתוך הזוגיות לא לוותר על עצמך. ושהאוכל זה חלק מהגנה, זה נותן לה ביטחון וגם אני מוכנה להתערב כמו קובי שאותו טייקון שמייצר חטיפים משווק גם מוצרי דיאטה ושזה עוד יתגלה בכתבת תחקיר. אהבתי את בחירת המוזיקה בתכנית ואני מזדהה שיש משהו במוזיקה שמעלה זיכרונות מתקופות, מאנשים, מאהבות, מאכזבות - הכוח של המוזיקה מטורף. נהניתי לשמוע ואף גלשתי לאינטרנט כדי לראות איך אסתי נראית - וזה תאם לצפיותיי- אישה חזקה. תודה.
   תמיד אהבתי את נינטשולי ברק19/3/2013
הריאיון עם נינט היה ממש כיפי והצחוק שלה פשוט מדבק. היא אמיתית, בלי פוזות ולכן מתאים לה ההגדרה שנתת לה- הפוליטיקה של הזולת. גם אני אהבתי את המילים מהשיר שלה: "כשתיפול, הרשת תיקרע ותחזק כול מה שהיה רפוי- אתה יכול". צחקתי בניסיונה של נינט להתקיל אותך בקשר לפרויקט הספר הכחול, יצאת מזה בכבוד! אהבתי את כול השירים שהוקראו מהספר - המלכה העירומה, ספר של שירת מחאה חברתית נשית בעריכת דורית ויסמן, השיר- הוא אמר תתפשטי עם ליווי הגיטרה- היה חזק! אהבתי את שירה של לי עברון- בריג'יט. יופי של שעה- תודה. בהצלחה לנינט בהשקתה את החומר החדש.
   אולפת חיידר- איכותית ביותרשולי ברק19/3/2013
הקשבתי לתכנית בקשב רב ושמחתי להכיר את אולפת, על העשייה שלה בניסיון לפתור את הסכסוך בין הערבים והיהודים הניסיון לקירוב לבבות בכול דרך אפשרית והפעילות למען השכנת שלום. היא אישה אמיצה בכול המובנים, שבאמת הולכת אחרי ליבה והשיר האחרון -I did it my way-פשוט תפור עליה. צחקתי שקובי חלם שהוא באפריקה, כי זה הכי לא מתחבר לי...אין לי מושג למה?! אבל צחקתי. אני מאחלת לאולפה הצלחה במסעה באנטרקטיקה.
   לא תקיןחיננית13/3/2013
שלום וברכה, מאד נהנת להאזין לתוכניות, לצערי התוכנית עם עזריה אלון לא ניתנת להפעלה. אשמח שתתקנו את הבעיה. תודה רבה!!
   אדם מיוחדשולי ברק12/3/2013
אהבתי את התשובות על כול השאלות ואני אוהבת את כול העשייה שלו - אדם מוכשר ביותר וניכרת בו גם צניעות. רמה מסינגר אמרה עליו פעם: "כאילו לקחו ענן של דימיון וארזו באיש אחד". אהבתי את השיר יום הנישואין ה-26. אני נמצאת שם בדיוק עכשיו והשורות שדיברו אליי: אחרי 26 שנים- יום חג יום הדין-יום הנישואין...26 ביחד ישנים, 26 שנים ועוד בעניינים...בינינו נשבה אהבה חדרה לכול חלקה טובה-מ ק ס י ם!
   רפי אדרשולי ברק12/3/2013
היה ריאיון נחמד. רפי התגלה כאדם דעתן, אוהב חיים ועם הרבה חוויות וחכמת חיים. אדם שבנה עצמו בזיעת אפו. שמחתי להכיר. תודה.
   מעולה. כנרת7/3/2013
תודה לקובי מידן ולד"ר שונית שחל-פורת.
   תודה על הראיון המרתקדנה5/3/2013
כמה חכמה ואומץ. אפשר היה להמשיך להקשיב לכם עוד שעות. מעורר השראה.
   תודה!חמוטל5/3/2013
תודה על ההזדמנות להיחשף לדבר כל כך עדין, חומל ומלא אהבה. איזה יופי.
   שירו היפני של יקמוטו קיוחיה4/3/2013
איזו נוסטלגיה!!! בשנת 1964 שהיתי ביפן כחדשיים(הגעתי על ספונה של אנית משא ישראלית,שבעלי שרת עליה כקצין שני).שירו של יקמוטו היה במקום ראשון במצעד הפזמונים,ומכיון שהמצעד שודר כמעט כל יום בצהרים בטלויזיה נהגנו לחזור בריצה לאניה,שם היה מכשיר טלויזיה(אז לא היו המכשירים נפוצים)כדי שאוכל לראות את הזמר שממש הפכתי ל"גרופי" שלו(הייתי צעירה מאד).בהמשך נכנסתי בלוית בעלי לחנות תקליטים ובקשתי את השיר,וכששמעו שם על הערצתי לו נתנו לי תקליט קטן,במהירות 45 סבובים, במתנה.בקושי דברו אז בטוקיו אנגלית,אך היפנים היו חביבים ואדיבים מאד.דבריה של ד"ר שחל פורת עוררו בי זכרונות ישנים מתקופה נפלאה בחיי(היינו אז בירח-דבש משולב בעבודה).מעבר לכך חשוב לי לציין שהראיון עם שונית שחל-פורת בשלמותו מלא השראה וקסום,אינני יכולה לומר משהו פחות מזה,וזאת בקיצור נמרץ.היו ברוכים.
   הקשבתי ארבע פעמים לראיון הזה!שולי ברק18/2/2013
אני חייבת לציין שאורית הדהימה אותי באישיותה המופלאה- שפתה היפה, הנבונה. היצירתיות שבאישיותה האופטימיות האין סופית-עד שאני אמות-אני לא אמות אף פעם! לקום כול בוקר ולשאול איזה דבר שמח יקרה לי היום. האחריות לגדל ילדים שלא שונה מהותית מלגדל אומה (מקסים) היכולת שלה דרך השירה לגלות דברים שלא ידעה או חשבה עליהם לפני כן. דרך ההתבוננות שלה על העולם כמו שראתה את שלושת חברותיה בבית הקפה מקשקשות והמשחק שהיא יצרה וחשפה שיטה ליצירת שיחות משמעותיות עם עומק- משהו מנסה להדהד את האחר מתוך כוונה עמוקה וטובה. על כתיבת שיר שדוחסים אותו פעמיים פעם המשורר שבוחר את המילים ופעם הקורא שמנסה לפענח את הנאמר בשיר. נתינת מתנות יצירתיות והכנת בלוג הפוך למען אמא שלה, כדי לשמח אותה ברגעיה האחרונים של מחלת הסרטן. הדרך בה כתבה שיר במתנה לבעלה וההצעה המבריקה של שניכם לערוך יום הולדת פעם בשנתיים. עניין השעונים ומשחק הדמקה האכיל. בהלוויה של אמה על הזר שהונח על הקבר מטעם עבודתו של אביה- I.B.M, שזה זרק אותה למילים-אין בי אמא ומעכשיו תורה להיות אמא לילדיה. אוהבת את דרך הלימוד שלה להביא משהו טוב לעולם תוך כדי יצירתם והכי הקסים אותי בקשתה של מרינה מקסמיליה, הזמרת, שעבדה על שיר של לאה גולדברג וחסר היה לה בית אז ביקשה מאורית שתכתוב לה עוד בית..."זאת גדולה". נהניתי עד מאוד והיא עשתה עליי רושם ענקי- תודה לך קובי שאתה מפגיש אותי כמאזינה עם סוג כזה של אנשים. אגב, שמעתי אותך בתכנית של נתן ואודיה- נחמד עד מאוד.
   אתי אנקרי - אישה ויוצרת מדהימהשולי ברק17/2/2013
תמיד אהבתי לשמוע את אתי מדברת ברדיו ועונה על שאלות בכול מיני תכניות אירוח. ראשית אני נהנית מהשפה שלה והתיאורים שלה ושנית, מתשובותיה החכמות. לדוגמה - הפסיכולוגי, בקטנותה, הפריע לה לראות את הרוחני. בחיים, בכול דבר כמעט, יש הדרגתיות, עברתי גדר ועכשיו יש לי לעבור עוד גדר ועוד גדר. שהיא הפכה לאמא היא הרגישה שאין לה מה לתת מעצמה לילד, היא הייתה צריכה משהו עמוק יותר והלימוד של ימימה, לימוד שמרפא את הלב, עזר לה. שאדם חווה קושי הוא חווה אותו מהמקום הקשה, אבל אם הוא לומד אז יש לו כלים והכישלון וההצלחה הם חלק מהלימוד. זה כמו שיבקשו מקובי מידן לנגן יצירה והוא אין לו היכולת או ניסיון בתחום אז הוא יחווה קושי, אבל אם הוא בא ללמוד זאת ויניח את הרצון בצד ויסתכל על היכולת שלו, אז הוא יגלה שהוא יכול להתקרב לתו אחד וזה כבר לא קשה. ראיון מאלף- תודה נהניתי מאוד.
   שמחתי להכיר את שי פירוןשולי ברק31/1/2013
הוא אישיות מדהימה והוא רק בן 47: אבא לשישה, סבא לשתיים, רב בקהילה, ראש ארגון צוהר, מנהל ואיש חינוך, מופיע ומנגן על גיטרה שירי אולדיסט ומספר שניים במפלגת 'יש עתיד' והכי חשוב הוא ואשתו, ברוריה אימצו ילד עם צרכים מיוחדים, שבעקבות זאת במשך שמונה שנים הוא למד משפטים בעיקר על יחס המשפט לאנשים עם מוגבלות וחלומו ליצור בית כמו של יאנוש קורצ'ק- לשמוע ולא להאמין שיש אדם כזה בקרבנו!!! והנה כמה דברים שאמר ואהבתי במיוחד: ליום הולדתה ה-18 של בתו הוא הציע במקום חגיגה שתבחר חמישה, שישה אנשים שעמם תרצה לפגוש ואהוד בנאי היה אחד מהם. שהוא חושב שתלמידי הישיבות צריכים ללמוד היסטוריה, ספרות,אזרחות ומדע בנוסף לתורה, כי אחרת אין גאולה לתורה, היא עלולה להצטמק ולהתנוון ועל כך החרדים עלולים להישפט בעתיד. שהוא מחזיק מדבריו של יהודה הלוי שאמר-אלו הדברים שלא נדע איך שיהיו עד שיהיו. ושאחד הדברים הקשים שבהידמות של אדם לאלוהיו שאדם יראה לעיניים והאל יראה ללבב. העצב בסיפורו על סוג המסע עם סבא שלו בעקבות אותו ליל סדר אחרון, לפני שסבו נפטר. ומה שלמד מאמא שלו -הכוח להביט אל הנשמה פנימה, שמשפחה זה קדוש. קשר עם הילדים זה קשר מעבר לכול דבר אחר! לגבי כול הילדים עם המוגבלויות רוצה לעלות זאת לרמה הלאומית -ילדים אוטיסטים לאן? נכון שהם לא מייצרים כסף, אבל הם מייצרים עומק, אהבת חינם ומשהו שהוא חיים שהוא נצח. היום בצהרים בשעה אחת הקשבתי לתכנית והתאריך 31.1.13-תאריך מיוחד, כמעט כמו התאריך של התכנית 12.12.12 בחצות...מין צירוף מקרים שכזה...בעקבות הראיון גלשתי לאינטרנט על מנת לראות תמונה שלו- הוא בלי זקן וזה הפתיע אותי לגמרי. הוא נראה טוב מאוד ממה שתיארתי אותו במחשבתי!
   שמחתי להכיר את שי פירוןשולי ברק31/1/2013
הוא אישיות מדהימה והוא רק בן 47: אבא לשישה, סבא לשתיים, רב בקהילה, ראש ארגון צוהר, מנהל ואיש חינוך, מופיע ומנגן על גיטרה שירי אולדיסט ומספר שניים במפלגת 'יש עתיד' והכי חשוב הוא ואשתו, ברוריה אימצו ילד עם צרכים מיוחדים, שבעקבות זאת במשך שמונה שנים הוא למד משפטים בעיקר על יחס המשפט לאנשים עם מוגבלות וחלומו ליצור בית כמו של יאנוש קורצ'ק- לשמוע ולא להאמין שיש אדם כזה בקרבנו!!! והנה כמה דברים שאמר ואהבתי במיוחד: ליום הולדתה ה-18 של בתו הוא הציע במקום חגיגה שתבחר חמישה, שישה אנשים שעמם תרצה לפגוש ואהוד בנאי היה אחד מהם. שהוא חושב שתלמידי הישיבות צריכים ללמוד היסטוריה, ספרות,אזרחות ומדע בנוסף לתורה, כי אחרת אין גאולה לתורה, היא עלולה להצטמק ולהתנוון ועל כך החרדים עלולים להישפט בעתיד. שהוא מחזיק מדבריו של יהודה הלוי שאמר-אלו הדברים שלא נדע איך שיהיו עד שיהיו. ושאחד הדברים הקשים שבהידמות של אדם לאלוהיו שאדם יראה לעיניים והאל יראה ללבב. העצב בסיפורו על סוג המסע עם סבא שלו בעקבות אותו ליל סדר אחרון, לפני שסבו נפטר. ומה שלמד מאמא שלו -הכוח להביט אל הנשמה פנימה, שמשפחה זה קדוש. קשר עם הילדים זה קשר מעבר לכול דבר אחר! לגבי כול הילדים עם המוגבלויות רוצה לעלות זאת לרמה הלאומית -ילדים אוטיסטים לאן? נכון שהם לא מייצרים כסף, אבל הם מייצרים עומק, אהבת חינם ומשהו שהוא חיים שהוא נצח. היום בצהרים בשעה אחת הקשבתי לתכנית והתאריך 31.1.13-תאריך מיוחד, כמעט כמו התאריך של התכנית 12.12.12 בחצות...מין צירוף מקרים שכזה...בעקבות הראיון גלשתי לאינטרנט על מנת לראות תמונה שלו- הוא בלי זקן וזה הפתיע אותי לגמרי. הוא נראה טוב מאוד ממה שתיארתי אותו במחשבתי!
   מרית דנוןחנה23/1/2013
מרית אישה בעלת איכויות נדירות, חכמה, רהוטה. ראיון מרתק.
   אדם מיוחדשולי ברק17/1/2013
ניר חפץ הצטייר כאדם שיודע את ייעודו. הוא הצליח להתחבר בזכות כישרונו ואישיותו עם הגדולים בתקשורת בהון ובשלטון, אני בטוחה שזאת עבודה קשה עם המון עניין ולמידה בצידה. התרשמתי ממה שהוא מעניק לבנו, הטניסאי, על מנת שיצליח -מאמן, דיאטנית, פיזיותרפיסט ושעות אימונים במגרש-עם תנאים כאלה, אני בטוחה שבנו יגיע רחוק. זאת הפעם הראשונה ששמעתי את שמו של ניר חפץ ושמחתי להכיר.
   תכנית מעניינתשולי ברק12/1/2013
מאוד אוהבת את גישתו של חיים לחיים. אינני מסכימה עם כול מי שמכנה אותו רשע ואני חושבת שעשייתו לתפיסת אנשי מקצוע שחוטאים בעבודתם כלפי אנשים תמימים- מבורכת ביותר. את הגדולים גם צריכים לתפוס ובכלל אני בעד הפיכתנו לחברה טובה יותר. חיים אתה ענק ואני מאחלת לך הצלחה בכול פועלייך למען חברה טובה יותר. תכנית נהדרת- תודה
   מענייןשולי ברק8/12/2012
שמחתי להכיר יותר את אישיותו של יזהר אשדות ולומר שיש לכולנו מזל שהוא החליט להישאר בארץ ולכתוב ולשיר בעברית...השיר המוחרם, מילותיו אכן קשות וגם לי היה קשה לשמוע זאת, אבל זה נשמע כה נכון- אדם מתרגל בסופו של דבר גם להיות רע במצבים שמציבים לו החיים במציאות מסוימת. בקשר למנגינה החדשה שמשמיעים לפני החדשות בהתחלה זה מבהיל עד שמבינים שזה הסלוגן הנוכחי...נתרגל...
   אהבתי להאזיןשולי ברק8/12/2012
מאוד נחמד היה להכיר את אהובה עוזרי. אהבתה לחיים והתמודדותה עם המחלה- מרשימה מאוד. למרות שהיא זמרת ומיתרי קולה אבדו היא מצאה פתרון יצירתי- אישה משכמה ומעלה. אהבתי את הגישה שלה לעשייה שלה, שבאה מתוך הלב ולא על מנת ליצור רק מסחר וכסף מכישרונותיה. גם אני שוטפת את הרצפה בבוקר מוקדם ופותחת את חלונות הבית כדי שיכנס אליו אוויר חדש של בוקר חדש (מסתבר שאני לא לבד במערכה). איזה יופי שהיא שומרת על קשר עם האחים שלה כול יום בפגישה בבית קפה- זה נפלא. היה נחמד שאתם מכירים - זה ממש הורגש...אהבתי את המוסיקה שהיא יוצרת.
   ברוך שובךשולי ברק3/12/2012
אתמול שמעתי ברדיו את הפרסומת לתכניתך וכל כך שמחתי...אתחיל לשמוע וכמו שאני מכירה את עצמי - אגיב. תודה.
   קובי מידן מראיין מעולה- כ"כ אוהב לשמוע אותורוי14/11/2012
לפעמים הוא מצליח להאפיל על המרואיינים שלו
   תכנית שובת לבשולי ברק14/10/2012
היות ואני כבר מכירה את ציפורי לילה מתגעגעות היה לי כיף אמיתי לשמוע את הריאיון הזה על רועי שלמדתי ממש לחבב ולאהוב את האישיות שלו. גם אותי זיכרונו, מרשים ביותר. אהבתי את הקטע של הצגת השיר צופיה שרועי ידע את שם הזמרים את מי שהלחין ומי שעיבד אותו (מיקי גבריאלוב) וכמובן את הקטע שהקריא של חנוך לוין בקשר להתעמלות ואהבתי יותר את הציטוט : "ואני אותך אוהב ואת אותי רק מחבבת" ואת תשובתך, קובי, מה שאביך היה אומר בפולנית:" אני אוהב אותך ואת ישנה"...וכמה שצחקתי מתשובתו של רועי על השאלה- ואם היית צריך לחזור אחורה בחייך? ותשובתו ההחלטית - אני בלתי חזיר, תרתי משמע...מקסים. תודה על שעה של עונג רצוף.
   ריאיון רצינישולי ברק27/7/2012
ראשית אהבתי את נועם דיבורו של אהרון ואת בהירות דבריו והבנתי את הסברו על המחאה החברתית ועל אזלת ידה של הממשלה לגבי הפתרון...חבל שהם לא חושבים לשנות מציאות ולשמוע בקולם של מקצוענים...הכי אהבתי את סופו של הריאיון ואף העליתי על הכתב: אני אוהב חופש וברגע שמגבילים אותי, לא משנה במה, בטח אם זה צמחונות או אוכל בריא – אני בועט. והיה בתקופתי, כילד, רופא לצמחונות, ד"ר חסידוב שהיה בא לחיפה ונותן הרצאות בנושא. אמי הייתה הולכת להרצאותיו ואנחנו, בבית, היינו נכנסים לכוננות ספיגה...יום אחד היא הלכה להרצאה ואחרי 10 דקות – חזרה בפנים נפולות ואמרה בעצב שד"ר חסידוב מת והוא רק בן 47. אבא שלי אמר לה : "ברכה, למה את עצובה זה נכון שהוא מת, אבל הוא מת בריא!" אבי לימד אותי שיעור ראשון בכלכלה: איך הופכים תנור לחמאה? מוכרים את התנור וקונים חמאה. ועוד אנקדוטה מלמדת: בבית הספר היה לי חבר רזה ואני השמנמן. אמא שלי שלחה לי לבית הספר תפוחים ואמא שלו סנדוויצ'ים עם חביתה ונקניק. בבית ספר דבר ראשון התחלפנו. אני נתתי לו את התפוחים והוא נתן לי את הסנדוויצ'ים. הוא היה מרוצה, אני הייתי מרוצה, אמא שלו הייתה מרוצה ואמא שלי הייתה מרוצה. מה שחשוב שהאימהות היו מרוצות. והלימוד זה שברגע שיש לך חופש, יש לך תשתית לשפר מצב איך שכולם יהיו מרוצים. ואחד מהשירים האהובים עלי, זה השיר - 'שי' של רחל בביצועם של הפרברים ובעיקר המשפט : "זו תרועת האושר, בה אקשור הטנא ואשלח אליך, התשמח לשי?"
   לילאן היא אדם מיוחדשולי ברק24/7/2012
מאוד אהבתי את הריאיון עם לילאן. היא באמת אישה חזקה עם קורות חיים ממש מרתקים. אהבתי מאוד את השיר של חנוך-אל תבכי ביצועה של מזי כהן ובאמת כל מה שהיא ציטטה מספרו- ממש חכמת חיים. שמחתי לדעת עליה כל כך הרבה דברים מעניינים, עכשיו אסתכל עליה אחרת. לא הספקת לספר היכן שמעת את הבן שלה מנגן...
   אמילי עמורסי מעניינת ומלאת מטאפורותשולי ברק9/7/2012
זו הפעם הראשונה ששמעתי בקולו של קובי את הערכתו לאדם שיוצר מטפורות ברמה דומה לשלו. לאמילי יש שפה מאוד מיוחדת ועל רמה והיא יודעת להגדיר נפלא את מה שהיא רוצה לומר ויש לה שכל ואומץ להבין מה נכון לבחורות בימינו, בחברה הדתית: "תנו לי להיות אישה לאישי ואישה לנפשי בטרם אהפוך לאם"- אני ממש מסכימה עם האמירה הזאת. אהבתי איך שהיא הגדירה את אהבתה לבעלה: לחיות עם מטיל זהב שמפיץ אור וחום. גוש זהב אחד טהור. אהבתי את התגובה שלך לאמירה הזאת ולאיזה אמירה של גוש לך ניתנה בחייך - כמה צחקתי. ריאיון שנהניתי מאוד לשמוע וגם לרצות לקרוא את הספר -'תריס'. תודה.
   ריאיון מלמדשולי ברק9/7/2012
אהבתי את הריאיון ואת הזווית שהציג ניר על המחאה החברתית: ניר סיפר שהמחאה החברתית של קיץ 2011, שנסבה על צדק חברתי ועלויות הדיור...בלי משים גם מיתנה את הגזענות. פתאום מחאה שמדברת על ישראליים ולא רק על יהודים. אהבתי את התיאור שלך, קובי: "המצב שתיארת מזכיר לי שהעין שלנו בנויה ככה שבחשיכה אם אתה רוצה להסתכל על משהו תסתכל לידו. נניח יש עץ בחושך ואתה רוצה לראות אותו טוב, אז אל תסתכל על העץ עצמו אלא קצת לידו והמבנה של העין כבר יראה לך את העץ טוב." למדתי משהו- תודה.
   בראיון עם מירב מיכאלי קובי יצא חנפןתמי1/7/2012
משהו מאד כנוע וחנפני יצא מקובי מידן בתוכנית עם מירב מיכאלי. עד כדי כך שהוא מצא את עצמו מתנצל על שם התוכנית "אנשים בלילה". פמיניזם זה דבר מבורך, אבל היה לי קצת לא נעים בשבילו
   תוכנית טובה אבל תמיד יש הרגשה שהיא קצרה.א.פ28/6/2012
תוספת חצי שעה הייתה מוסיפה המון.
   לעמוס: הראיון עם עזריה אלון נמצאתותי25/6/2012
תלחץ על הלשונית "כל הפרקים"...
   תודה גם למיה העורכתשולי ברק24/6/2012
קראתם כל כך יפה את חנוך לוין ואני חושבת שצריכים להחזיר לרדיו כאלה דברים של השמעת סיפורים על ידי אנשים כמו הצגה מושמעת- אני יודעת שיש לזה שם (פשוט שכחתי). בילדותי שמעתי כאלה תכניות וממש אהבתי. החזרתם אותי לנוסטלגיה נעימה- תודה.
   ריאיון ממש מלמד ונורא חבל לי שזו התכנית האחרונה.שולי ברק24/6/2012
מאוד נהניתי לשמוע את מירב מיכאלי למרות שהייתה מצוננת, אבל היא תמיד מעניינת והתובנות שלה לחיים - נתנו לי זווית חדשה. לא יודעת מה היה ב- 'פגישה לילית' שאמרתם שלא זרמתם והייתם תקועים, אבל הריאיון הזה היה ממש טוב. האם תהיה לך תכנית ראיונות אחרת ברדיו? אני מצטערת שגיליתי אותך כל כך מאוחר...אני כמובן אמשיך להקשיב לתכניותך המוקלטות, מזל שהאתר הזה קיים. תודה לך על כל ההנאה שהבאת לחיי כאשר אני מקשיבה לך ולאורחיך. מעריכה מאוד- שולי. והצלחה בכל אשר תעשה.
   מה? איך נגמר? היה כ"כ מרתק ומעשיר -מחשבה וידעקרן24/6/2012
   ראיון עם עזריה אלוןעמוס19/6/2012
ראיון עם עזריה אלון לא נמצא - תוכלו לעלות אותו?
   ריאיון חינני עם המון תובנותשולי ברק17/6/2012
זה היה ריאיון מאוד חביב, שמחתי להכיר את שרי שביט, שלמרות גילה הצעיר יש לה חכמת חיים עשירה ומגוונת. אני מסכימה מאוד עם התובנות שלה: חיים רק פעם אחת וצריך לעשות מה שאתה אוהב ועושה לך טוב ולהפסיק לרצות כי בסופו של יום אתה חייב דין וחשבון רק לעצמך. אהבתי שסיפרתם על המבוכות שלכם - שלה הספר בכיתה ב' על לונדון במאה ה-19 שאינה יודעת על לונדון ועל המאה ה-19 כלום מלבד הידע ששאבה מקריאת ספרים על התקופה של מארק טווין והיידי בת ההרים. יותר אהבתי את המילון שלך שהמצאת: איפה אתה? אני קובו...זה ענק ואז חשבתי שאני חייבת לספר לך שמרוב שאני מקשיבה לך למדתי להשתמש בשפת קובי מידן ולהלן דוגמאות של צירופים שלקחתי: שיגרה מוארת באור יקרות, תודה אני מודה לך גם את/ה נחמד/ה. דבר איתי. אתה אומר סוג של שירה. שומע הד הדה של התנצלות. פליק פלאק יפה עשית. סברי את אוזני...אז אם לא המצאת מילון המצאת צירופים מדהימים...תודה.
   חנה מקסימה.שופעת אופטימיות,טוב לב ורגישות,וזה מדבקחיה13/6/2012
   התובנות מהריאיון עם ארז טלשולי ברק9/6/2012
אנשים בלילה עם קובי מידן שמראיין את ארז טל: בשנות שירותם בצבא ארז טל בן ה-18הוצמד בפקודתה של שרה דורון, מנהלת הקריינים, להיות חניכו של קובי מידן בן ה-21. ארז מספר לקובי: מאוד שמחתי כי היית בשבילי האיש והאושיה, הערצתי אותך ובאתי כולי נרגש והייתי אתך. כנראה ששאלתי המון שאלות מעצבנות והייתה לך חברה. אחרי חצי שעה שישבתי אתך באולפן היא נכנסה ואתה מסמן לה – לכי זה לא מתאים. והיא הלכה. אחרי שעתיים היא חזרה ושוב לא היה מתאים, כי פשוט נדבקתי אליך, אתה יודע, הנודניק הזה בעל הרבה השאלות...למחרת מגיעה שרה דורון ואומרת לי: "טוב, ההצמדה לקובי מידן הסתיימה ועכשיו אתה עובר למישהו אחר". אני מאוד נפגעתי, והעלבון הזה עדיין יושב אצלי בלב ואתה צריך להתנצל בפניי. קובי כולו נרגש למשמע מילים אלו שואל: "אני ביקשתי זאת? כי אני ממש לא זוכר." ארז: "אני לא יודע," קובי נאנח: "אתה מבין שאני חיים שלמים חי במחשבה, שאתה ביקשת לא להיות חניך שלי." ארז: "אתה לא נורמאלי, אני כל כך התבאסתי מזה שאמרו לי שאני לא אהיה חניך שלך יותר וחשבתי שאולי הייתי צריך לתת לך ולחברה שלך קצת הפסקה ושתהיו ביחד. אני ממש שנאתי אותה בגלל זה". קובי: "זה נורא קשה שמישהו מזכיר לך תקופה על עצמך ואתה מרגיש כאילו מדברים על מישהו אחר. לא הייתי שם, אני ממש לא זוכר. אתה זוכר ואני לא. איפה החיים שלי? לאן הלכו?" ארז: "זה כמו הפרסומת לעיתון שכל אחד רואה את הזווית שלו" קובי:"אין לי זווית. אני לא זוכר! אבל הדבר היותר חשוב שחיים שלמים יותר משלושים שנה, אתה נושא עמך עלבון ואני נושא עמי את צער השתיקה. ואני שמח שנפגשנו ושסיפרת ושאני יכול להתנצל". ארז סיפר שלפני כמה ימים הוא שוחח עם בתו, יעלי, בת החמש והשיחה התגלגלה לטלוויזיה וערוצי טלוויזיה. סיפרתי לה שאני הייתי ילד היה רק חצי שעה של תכניות לילדים ביום והיה רק ערוץ אחד. אז היא חשבה רגע ואמרה:" אז למה לא שמת די. וי. די. ? " אמרתי: "גם לא היה די.וי.די" אז היא אמרה : "אז הלכת למחשב?" "לא היה מחשב, לא היה כלום. היה רק חול וחול..." ואז חשבתי על זה שלדור שלנו, ילידי שנות השישים יש יתרון, כי יש לנו את הפרספקטיבה גם של מה שהיה כמו רק ערוץ אחד בטלוויזיה וגם מה שיש היום ואנחנו מסוגלים להתמודד גם עם זה וגם עם זה. העולם מאוד השתנה טכנולוגית ובארץ התקשורת היא התחום שהכי עבר מקצה לקצה. קובי: אני זוכר שהייתי ילד זה מאוד הרשים אותי שסבתא שלי סיפרה לי שהיא הייתה ילדה לא היה מטוס וגם לא מכונית וחשבתי שהיא שייכת לימי קדם, אז אולי גם אנחנו מצטיירים כך בעיני ילדינו" ארז: שהייתי שדרן בגלי צהל היו לי המון שעות חופשיות אותן ניצלתי להיכנס לסרטייה ולדלות מהאוב כל מיני תכניות שמשקפות איך ההיסטוריה שודרה. גיליתי, שנפתחה מלחמת יום כיפור בשעה שתיים בצהריים בשישה לאוקטובר 1973, יום שבת, השדרן עודד בן עמי ישב באולפן וקרא את ידיעת דובר צהל בקול רועד: "דובר צהל מודיע שכוחות סוריה ומצרים..." הוא קרא זאת פעמיים ואז השתרר שקט והוא אמר: "נמשיך לעדכן לפי הצורך" ואז שקט ואז שמו את שיר 'סתיו' – זה רגע הזוי! ואני ישבתי שם כחייל, שנים אחר כך, וחשבתי –איזה רגע הזוי זה לאומה ששומעת שהיא מותקפת, התחילה מלחמה ואז השיר שהיא שומעת זה את השיר הזה: "כל הנחלים הולכים לים, ולי כבר אין לאן ללכת. אני עכשיו מצב קיים, ואת היסטוריה מתמשכת, כל העצים לבשו ירוק, אני לבשתי ג'ינס וכובע עכשיו הכול נראה רחוק, רוצה לדעת למה? כובע..." ארז: מאוד מסוכן לקנות את התדמית של עצמך. מניסיוני, אם כותבים עליך דברים טובים, אסור להתפתות, כי הם מחכים לרגע שתיפול ואז לשאול מה קרה לגאון...לכן לא צריך לא מדבשם ולא מעוקצם. תסתכל על עצמך במראה ותשאל רק את עצמך אם זה היה טוב או לא. אחרי השיחה בינך ובין ארז בקשר לסחיבת עלבון של שלושים שנה בערך, חשבתי על זה שאולי גם אני סוחבת עלבון מאדם שהוא בכלל לא יודע על כך. באמת שיש לדבר ולפתוח את הנושא וללבן דברים לאשורם ולא לשמור בבטן...אני חושבת שאלך על זה.
   דני עזר לי להבין יותר את העדה האתיופית-תודהשולי ברק8/6/2012
אהבתי את מה שסיפר: בכפר הולדתו החיים פשוטים אין רכבים, אין רדיו, אין חשמל ואין מים ובתוך הבית יש חדר לפרות ולכבשים. בבוקר שקמים צריכים לומר בוקר טוב לפרות כי הם מקור הפרנסה של המשפחה ובדרכן הן, הן היו עונות לנו. כיום אני עיתונאי עובר במסדרונות 'ידיעות אחרונות' ופוגש קולגות ואין מי שיאמר לך בוקר טוב או יברך לשלום, אינני מבין למה זה כל כך קשה? קובי ענה לו: מה כבר ביקשת?! יחס של פרה לא יותר! דני: בהתאקלמות שלי, הקטע הזה קשה לי גם אחרי 27 שנה בארץ. אני כמו דני נתקלת במצב הזה של קרירות, שאנשים הפכו מנוכרים אחד לשני כמעט בכול מקום ובכול תחום תחרותי...וחבל.
   ריאיון מרתק ומלמד מאודשולי ברק8/6/2012
העליתי לכתב ושלחתי לחברים: קובי- אני זוכר שהייתי ילד יצאתי החוצה וראיתי כוכב ואמרתי: האור שמגיע אליי עכשיו יצא בזמן של אברהם אבינו וזה ריגש והלחיץ אותי כאחד. עילם: אנחנו יכולים לצלם את היקום עד לפני 13 מיליון שנה, קרוב למפץ הגדול, עד בראשית. יש טלסקופים מאוד משוכללים שמצלמים זאת ועל זה קיבל ג'ורג' סמוט את פרס נובל בפיזיקה בשנת- 2009. למעשה העולם בנוי בדופליקציה (רצף) של הרבה מיתרים זהים שכול אחד מהם מתנהד בתדר אחר, כאילו בנויים ממוזיקה. זו תורה דמיונית ויפה, זו אמונה, תיאוריה מעין מודל אך אין עדיין הוכחה מדעית לכך. לפי תורת המיתרים בבראשית היו כול כוחות שווים ואחרי המפץ הגדול הם התפזרו: הכוח החשמלי – חזק, הכוח הגרעיני- חזק, כוח הגרביטציה – נמוך...ויש ניסיון למצוא מודל שיכניס את כוח הגרביטציה לאותו מודל של אותם כול הכוחות ותורת המיתרים מאפשרת לעשות זאת. רוב האנשים הידע שלהם בפיסיקה נעצר ברמה של לימודי התיכון- אנשים יודעים גרביטציה – מכניקה- איך להזיז דברים וכו' אבל בלימודים בדרגים היותר גבוהים, הפיזיקה הופכת אבסטרקטית, יש בה רוחניות. פעם מה שהיה מדע בדיוני היום ממש מדברים עליו. העולם נברא עם עשרה מימדים ורק ארבעה מהם התפתחו והשאר נותרו במצב תינוקי, עוברי. המוח שלנו מוגבל ומסוגל לראות עד הנפח, גם את המימד הרביעי קשה לנו לתפוס, אנחנו לא היצורים שמסוגלים לראות את המימדים הקטנים האלה. כדי לסדר את המתמטיקה אנו זקוקים לששת המימדים הנוספים הללו. אני מאמין שיש המשכיות ויש גלגול נשמות והפיזיקה מחזקת לי את זה. אמא שלי נפטרה בשנת 2009 ואני זוכר שבבית החולים ששכבה במיטתה העזתי לומר לה בשעות האחרונות לחייה: "אמא, את יודעת שאני פיזיקאי ושאני מפורסם. אני רוצה לומר לך שאני חושב שאת עוברת עכשיו למימדים אחרים ואת נשארת פה, אז תרגישי שאת פשוט הופכת להיות נצחית" האמנתי בכול מילה שאמרתי לה. אמא שלי מאוד התרגשה למשמע מילותיי, הדופק שלה עלה ל-140, והדבר האחרון שעשתה לפני לכתה, היא הרימה את ידה ברעד לעבר שפתיה והיסתה- ששש... זאת התמונה האחרונה מאמי. תודה על תכנית מרתקת ומרגשת כאחת.
   הראיון עם ערן סבאגעדנה פסח8/6/2012
התכנית של קובי מידן "אנשים בלילה" מצוינת- במיוחד כשהמרואייןנים מענינים- כמו יעל שטרנהל- -תודות!! האם אפשר לקבל במייל לינק לתכנית שהיתה ב-27.9.11 עם ערן סבאג ? תודה מראש ותבורכו על התכנית המרתקת הזו.
   ריאיון מאלףשולי ברק5/6/2012
העליתי על הכתב את הדברים היפים והמרגשים במיוחד:מתוך ריאיון של קובי מידן את רבקה מיכאלי: "צניעות זה יחסי, כל מי שנולד בירושלים לוקה בתפיסה טבעית לחיים כמו שאמר ד"ר אורי רף: "אם משוגע חושב שהוא מלך – הוא משוגע, אבל אם מלך שחושב שהוא מלך, הוא גם משוגע!" שסיימתי את עבודתי ברדיו 'קול ישראל' הייתי מאוד עצובה, אז לא ידעתי שזה פתח לי את הדרך לקריירה נהדרת איך שהגדיר זאת רודי, ידידי : כל סוף זאת חתחילה (קיצור של חתיכת התחלה)". קובי מספר שיוסי בנאי אמר על תנועת ש"ס שבירושלים היו מלא רבנים כמו הרב עובדיה יוסף והם אף פעם לא הרכיבו משקפי שמש. תמיד ראו להם את העיניים. רבקה השיבה: "כי הם לא פזלו, בזמנו." רבקה מיכאלי נתנה מונולוג מתוך 'אורזי המזוודות' של חנוך לוין על הבעל המת שלה שמופיע בחלום ומבקש ממנה לבוא אחריו : "אני אומרת לו : "צבי, בעל שלי, כמה שאתה יפה. החושך יורד אליי לאט. צבי, רק אתה האור שלי מבפנים כל הזמן הזה, שאתה לא איתי. אתה כל כך יפה צבי, כל הגעגועים, כל הזיכרונות אתה מאיר בי הכול מחדש, אהובי. העולם פעם. החושים היו חדים. כל הצבעים, כול הרעננות. עכשיו תראה מה קרה לי?! אני כל כך מתביישת, אני כל כך מתביישת, אני כל כך מתביישת." רבקה: מאוד הערצתי את השחקנית חנה רובינא, היא הייתה אלילה בעיניי. יום אחד ראיתי אותה יושבת בחנות כלי בית מפוארת, ששייכת לבית משפחת פרל, ברחוב דיזינגוף, היא ישבה שם על כיסא ואני נכנסתי ופניתי אליה ביראת כבוד: " שלום גברת רובינא, מה שלומך?" והיא ענתה לי : "זה קשה שהגוף הופך בית כלא של הנשמה". אחרי המילים הללו אני שוקלת בגיל מסוים לעבור ברמזור באור אדום תודה לך קובי.
   תוכנית מעולהבן5/6/2012
אפשר לדעת איך קוראים לנעימת הפתיחה?
   נעים להכיר איש שהוא מפעל חיים ודוגמה למופתשולי ברק2/6/2012
מאוד אהבתי את השיחה עם חילי ואף העליתי לכתב כמה מדבריו שראוי שאנשים ישמעו זאת ויפנימו:מתוך ריאיון של קובי את חילי טרופר, מנהל בית הספר ברקו-וייס שברמלה שמקבל אליו את כול הנוער שנושר מבתי הספר האחרים- נוער בסיכון. האדם הזה – הוא מפעל חיים, הוא מופת ודוגמה. מתוך הריאיון המרתק הוצאתי שלושה קטעים: חילי: כל הדברים הטובים שקורים לי אני זוקף זאת לזכות ההורים שלי. קובי: והרעים? חילי: הרעים אני לוקח על עצמי. (זה מראה את אהבתו להוריו- הוקסמתי) חילי על ילדים בסיכון: אני בכיף נותן להם את הקרדיט והתקווה לחיים אחרים, יש בהם קסם מסוים. בילדים האלה יש משהו ששם אותי בכיס הקטן במובנים רבים. הם באים ממשפחות הרוסות. לדוגמה: אבא בבית כלא ואמא נרקומנית... ואני לא מבין איך הם מצליחים לקום בבוקר ולתפקד. אין מכה שלא נחתה עליהם ואין קושי שדילג עליהם וכל כך הרבה חוויות של כישלון ואפס דימוי עצמי ומזה הם צריכים לקום. וכאן מתבלבל לי מי החזק ומי החלש?!!! חונכתי בבית הוריי לעשייה למען האחר והפילוסוף היהודי עמנואל לוינס אמר: שהאלוהות נמצאת היכן שאתה יכול לשים את הזולת לפניך תודה חילי טרופר שאתה מאיר את הדרך לאנשים כה רבים-יישר כוח ותודה לך קובי שהבאת אותו לשידור.
   גברי בנאיאביבה31/5/2012
תכנית מרגשת ומקסימה. תענוג
   למדתי המון-תודהשולי ברק29/5/2012
שיחה מעניינת ביותר וכמו קובי אהבתי את הסברו של פרופ' לנצט על השאלה של קובי: בגוף שלי יש תאים שגילם הוא מה? דורון: דנא שלנו הוא כמו נהר זורם, כלומר המים מתחלפים כל הזמן, אבל הנהר נותר בעינו. הדנא נשאר בעינו מהיום שהחיים נוצרו. וקובי סיכם זאת- אמרת סוג של שירה ממש, זה עצוב ויפה.
   קובי אתה מראיין מעולהשולי ברק22/5/2012
אני שמחה שניתן לשמוע את התכנית בכול עת, מי שהגה את הרעיון לאפשרות הזאת- מגיעה לו טפיחה על השכם-תודה.אני מאוד אוהבת שאתה מספר סיפורים ומשלב שירי משוררים בהתחלה או בסוף כל תכנית וגם השאלון בסוף-למרואיינים שלך -רעיון נפלא. הייתי חייבת להפיץ את הסיפור שהקראת מספרו של אהוד בנאי: קובי מידן מקריא קטע מספרו של אהוד בנאי- זוכר כמעט הכול. (מתוך תכניתו 'אנשים בלילה' 26.2.12): יובל גליק, היה בן 19 שנה שצלל אל הכנרת עם מטוסו ונעלם. אחרי מותו מצאה אמו, רחל, בחדרו צילומים שלי שהופעתי באיזו הופעה במועדון רוקסן והתקשרה אליי. ישבנו בבית קפה והיא סיפרה על יובל: על עולמו הפנימי העשיר, על צילומי הטבע, הגוף והנוף שצילם, על דברים שכתב, על המוסיקה שאהב. הופעתי ביום השנה לזכרו במתנ"ס של קריית-גת. כעבור כשלוש שנים התקשרה אליי רחל ואמרה: "קרה לי משהו חשוב ואני רוצה לספר לך" , והמשיכה: "אני הגעתי מבולגריה לישראל בגיל 14 והקליטה בארץ בכלל לא הייתה קלה בשבילי. התגעגעתי לירוק ולמים של מולדתי הישנה. יום אחד לקחו אותנו לטיול לכנרת, אני תמיד אזכור את הרגע והמיקום המדויק שממנו ראיתי את הכנרת בפעם הראשונה. הרגשתי שהגעתי הביתה. מאז תמיד היה לי יחס מיוחד לכנרת. לפחות אחת לשנה הייתי נוסעת אליה ובכול פעם באותו המקום הייתי נזכרת בפעם הראשונה ההיא ומתרגשת מחדש. אחרי שקרה מה שקרה עם יובל, הייתי ברוגז עם הכנרת. לפני שבוע בלילה, לפני הטיסה שלי לבת שלי שנמצאת בארה"ב, החלטתי שהגיע הזמן לצאת למסע פיוס עם הכנרת. יצאתי לבד במכונית מקרית גת", מספרת עדיין האם: "זה לקח לי שעות. נסעתי, עצרתי ובכיתי ושוב נסעתי. כל הזמן הקלטת שלך , אהוד, התנגנה בטיפ של המכונית הלוך - ושוב. כבר לא ידעתי מתי זה הסוף ומתי ההתחלה, אבל אז קרה דבר מה ששינה את הכול. ברגע שהגעתי אל המקום ההוא, שממנו ראיתי אז את הכנרת בפעם הראשונה, באותה השנייה ממש, שמעתי ברמקולים של המכונית אותך שר: "מה יש לדבר, מה יש לדבר, אני שוקע כאן, אבל זורח במקום אחר!" אנשים בלילה- תכנית מעולה.
   תודה מקרב לבבניהו30/4/2012
תודה לך בעבור כול תוכנית ושעה של תענוג וגעגוע לשיחות נוספות שעוד יגיעו וירוממו את רוחנו ...
   תודה מקרב לבבניהו30/4/2012
תודה לך בעבור כול תוכנית ושעה של תענוג וגעגוע לשיחות נוספות שעוד יגיעו וירוממו את רוחנו ...
   תודה מקרב לבבניהו30/4/2012
תודה לך בעבור כול תוכנית ושעה של תענוג וגעגוע לשיחות נוספות שעוד יגיעו וירוממו את רוחנו ...
   תודה מקרב לבבניהו30/4/2012
תודה לך בעבור כול תוכנית ושעה של תענוג וגעגוע לשיחות נוספות שעוד יגיעו וירוממו את רוחנו ...
   תודה מקרב לבבניהו30/4/2012
תודה לך בעבור כול תוכנית ושעה של תענוג וגעגוע לשיחות נוספות שעוד יגיעו וירוממו את רוחנו ...
   תודה מקרב לבבניהו30/4/2012
תודה לך בעבור כול תוכנית ושעה של תענוג וגעגוע לשיחות נוספות שעוד יגיעו וירוממו את רוחנו ...
   ווייי, ווייי, ווייי. איזה יופי.לילך28/4/2012
מכירה כל מילה ופסיק בסרט, מכירה כל תלתל אצל גילי (טוב, כמעט), ועדיין מתרגשת בטירוף. אחלה ראיון, פשוט מעולה.
   צביה ולדןארנון31/3/2012
אני כותב פוסט קצר לעמוד שלי (http://cafe.themarker.com/user/176095/) וחלק ממנו מזכיר את הראיון הנפלא הזה. על איכויותיו של המנחה, אין צורך להכביר מילים. אבל ד"ר צביה ולדן, זו הפתעת ענק עבורי, אשה קורנת חום ואהבה לאדם באשר הוא וחשוב לא פחות, לשפה העברית. בקיצור, כן ירבו ראיונות כאלה
   איזה איש - הרב פרומן. שאלוהים ישמור לנו עליו בריא מוטי6/3/2012
שאלוהים ישמור לנו עליו בריא וחזק
   לג': חפש "נשים בלילה"ד16/2/2012
   האם תעלו גם את התוכניות של פברואר (אודיה קורן ושותג15/2/2012
    לא יודע מי אחראי להקלטות האלה אבל תודה!ידיד11/2/2012
לא יודע מי אחראי להקלטות האלה אבל תודה!!!!
   תוכנית מקסימה. מראיין נהדר!אביגיל15/1/2012
   שיחה עם חני עמית כוכביגליה26/12/2011
השילוב של מראיין אינטיליגנטי ומרואיינת חכמה מיוחדת וצנועה יצר שיחה מחכימה, זורמת ומרתקת. הפניית האור לפינות פחות ידועות בישראל שימח אותי מאוד. יישר כח. גליה
   איפה התוכנית עם ידידיה מאיר?אביגיל18/12/2011
   תוכנית איכות. תודה רבה למי שטורח ומעלה את הקבצים.חיים14/12/2011
כמה נעים לשמוע אחד כמו ארז טל שיודע לייצר איכות אבל עוסק לפרנסתו בזבל, כשהוא בא לפטפט עם קובי מידן פתאום אתה מגלה שהוא לא שכח מאיפה בא ולמה כולנו זוכרים לו חסד נעורים. תודה לקובי ותודה לאחראים על התיעוד. אייקאסט זה המקום להעלות פנינים כמו התוכנית הזאת ולא אתר גל"צ או הפורום הבלתי יציב שמתיימר לעשות את העבודה.
   תגובה למרלין וניגמיקה שוסטר13/12/2011
לפי ההגיון שהצגת שאמר: באוטובוסים מעורבים אנשים מנצלים הזדמניות להטרדה מינית ולכן, עדיפה הפרדה אני יכולה להבין שבגלל שאחת מ6 בנות עוברת גילוי עריות במשפחה יש להוציא את האב מתחום המשפחה מעבר לשלב הפרת הביצית- מבינה לאן ההגיון שלך עשוי להוביל? או לחיופין, בואי נחשוב רגע היכן בהסטוריה הלא רחוקה חווינו, כאנושות הפרדה: 2 דוגמאות בולטות: הפרדה בין ארים ללא ארים, הפרדה בין שחורים ללבנים. גם שם ה"ארים" וה"לבנים" הצדיקו את ההפרדה כטובה לכולם. בינינו, אני מקווה שנגמלת מסוג כזה של טוב וצדק כי אין ספק בלבי, שטוב היא לא עשתה לאף אחד.
   למה לא ממשיכים לעלות פרקים חדשים?שחר3/11/2011
   שמעתי בפעם הראשונה עם נתן דטנר. קובי בשאלותיו מגיע למקומות הכי עמוקים בדרך מרגשת ומרתקתיובל1/10/2011
   הריאיון עם ערן סבאגגלעד27/9/2011
האם אפשר להעלות את ההקלטה של התכנית? הייתה שיחה מבריקה!
   תכנית מצויינתגלעד18/8/2011
אנשים בלילה היא תכנית הראיונות המעניינת ביותר ברדיו, בישראל, היום.
   לא יודע מי אחראי להקלטות האלה אבל תודה!א9/8/2011
נשמח לשמוע עוד תכניות מהעבר (ראיתי שרזי ברקאי עלה, יהיה נחמד לשמוע עוד ראיונות משבוע ה-60 לגל"צ).
הוספת תגובה
*שם:
*אימייל:
*נושא:
תוכן:
עמוד הבית | אודות | עזרה | צרו קשר | תנאי שימוש באתר | דווח על תוכן פוגע | דווח על תקלה בפודקאסט | שונות